DutchVideo 2013

Gastarbeider!

IK VERTEL U EEN VERHAAL IN BEELDSPRAAK, SPRAK DE BODE ENGEL GODS: EEN MEISJE IN ENSCHEDE BEZOEKT SPINNERIJ NEDERLAND IN DE JAREN ‘60: VAN SCHOOL MOET ZE EEN WERKSTUK MAKEN OVER GASTARBEIDERS.

Gepubliceerd op 15 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Spinnerij Nederland

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik vertel u een verhaal in beeldspraak. Mijn naam is Rafaël.

Er stapt een jong meisje het portiershokje van een oude fabriek binnen… Wel eens van Spinnerij Nederland gehoord?

“Ik kom voor de heer Baneda”, zegt ze tegen de portier, en meteen loopt dit meisje mee.

Dan is ze er, bij de Spanjaard, die in ons land is komen werken.

Het meisje moest voor school een werkstuk maken.

Je raadt het nooit, ze durfde het bijna niet uit te spreken… “Het gaat over gastarbeiders, daarover gaat het!”

Ze vraagt vriendelijk, en de Spanjaard antwoordt haar, zo goed als hij kan, vriendelijk terug. Dan zegt ze, “Hoe wordt u liever genoemd? Gastarbeider, of… buitenlandse werknemer?” Ze schrikt van het plotseling boze gezicht tegenover haar.

Een vies woord is gastarbeider, ja, een heel vies woord!

Het gezicht van de heer Baneda wordt wat vriendelijker, als hij zegt, “Wij zijn geen gastar… gasten… ehh… we komen hier om te werken. Trouwens tegen gasten… mm… doe je anders dan tegen ons! Wij worden in… propvolle pensions gestopt, om onze gewoonten… mm… wordt gelachen. Wij spotten toch ook niet met jullie? Nee, gasten… behandel je zoals jezelf behandeld wil worden.”

Voorwaar, vindt u dat meneer Baneda gelijk heeft?

Voorwaar,

Leviticus 19, vers 16 tot en met 18, en Psalm 101, vers 4 en 5, Spreuken 14, vers 21, en Jakobus 4, vers 12, en Johannes 3, vers 16  Lees deze teksten voor. Ik begin met

Leviticus 19, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de HERE. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE.

Psalm 101, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen. Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet.

Spreuken 14, vers 21  Hier staat geschreven: Wie zijn naaste veracht, zondigt; maar welzalig hij, die zich ontfermt over ellendigen.

Jakobus 4, vers 12  Hier staat geschreven: Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?

Tot slot Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder, Benjamin dit speelde zich af in Enschede, jaren ’60.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com