DutchVideo 2021

Gaat Zijn poorten binnen met een loflied!

Zing en dans voor de Koning der koningen. Alleen Hij is waardig!

Gepubliceerd op 10 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, geprezen is JHWH, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach!
Geprezen bent U, die op de troon zit van Uw koninkrijk voor eeuwig!

Voorwaar, ook u daar, die naar de boodschap luistert, prijs de Heer en bezing te samen met de kadosh, heilige engelen Gods en verhoog Hem nu en in alle eeuwigheid!
Zelfs alle vogels in de lucht prijzen en bezingen in de lucht voor de Heer. Loof uw Abba, Vader, want Hij is goed! Dank Hem en aanbidt Zijn kadosh, heilige Naam elke dag. Laat Zijn hemelse vreugdeolie over u uitgegoten worden.

Voorwaar, als u gaat zingen voor Zijn majesteit mag u ook de overwinning na de strijd vieren.
Want de Heer verlost en laat u stralen als een prachtige ster. Prijs Hem!

Zegt, Halleluja!
Want Hij is Heer! Zing en dans voor de Koning der koningen. Alleen Hij is waardig! Dient de Here met vreugde en kom voor Zijn aangezicht met gejubel. Gaat Zijn poorten binnen met een loflied en vreugde in Hem!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com