DutchVideo 2017

Gaat hen niet achterna!

Ziet toe dat gij u niet laat verleiden, want velen zullen komen onder Mijn Naam. In de eindtijd zullen velen zeggen, dat de tijd nabij is en dat ze God, of Christus, de Verlosser, de Zoon van God zijn. Gaat hen niet achterna! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 28 september 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik graag met u wil delen. En ik raad u ook aan om een Bijbel erbij te pakken.

Shalom! Ik begroet u, geliefden des Heren, die standvastig zijt in uw geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, en die de enige Weg is en de Waarheid en het Leven.

Voorwaar, velen beweren dat zij zelf de Zoon van God zijn en manipuleren de mensen!
Luister ook naar de boodschap, getiteld: ‘Ernstige waarschuwing Gods aan de Filipijnen, Ruach en de wereld!’

Lukas 21, vers 8  Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. Tot zover.

Lees voor uzelf: Genesis 2, vers 8 en 9, en vers 15 tot en met 17

Voorwaar, zo lijkt het wel dat de kerken uit de aardbodem opschieten, zoals een boom, begeerlijk om te zien.
Maar zoals u weet, niet alles is goed waarvan je vrij kunt eten!

Lees voor uzelf: Genesis 3, vers 3 tot en met 5

Sommige kerkleiders beweren, dat hun schapen geenszins sterven zullen, als ze van hun begeerlijke boom eten.
Vele kerken helaas zijn een kopieerder en een imitator, van de buitenkant begeerlijk, maar van de binnenkant vol wormen!

Lees voor uzelf: 2 Thessalonicenzen 2, vers 3

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Volg geen kerk of een goed uitziende pastoor, maar volg alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth!
Voorwaar, laat u niet misleiden door van de valse boom te eten, vol van bedrieglijke vruchten.

Lees voor uzelf: 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 tot en met 14

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u zegenen en behoeden voor het kwaad, en wil u aanmoedigen om te eten van de volle waarheid, dat met u gedeeld wordt vanuit de Evangelicalendtimemachine.com.
De bode engel Gods sprak verder, en zei: Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

Maar ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com