DutchVideo 2017

Ga niet in tegen de gezonde leer!

Voorwaar, gij daar! Gij gelooft dat gij behouden wordt als wederom geboren Christen, maar… lees verder. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

do-not-be-deceived

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Vandaag, 30 maart 2017, bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag aan uw wil gaan voorlezen. De bode engel Gods sprak:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, gij daar,
Gij gelooft dat gij behouden wordt als wederom geboren Christen. Maar als gay-christen zult u niet behouden worden, al gelooft u dat u geen zondaar bent! Voorwaar, Kadosh, Heilig is YHWH, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en duldt geen homoseksualiteit!

Romeinen 1, vers 26 en 27  En hier staat geschreven: Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

Voorwaar, niet een mens, maar God zelf zegt het volgende: 

1 Timotheüs 1, vers 10 en 11  Hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven.

U gaat tegen de gezonde leer in! 

1 Korinthiërs 6, vers 9 en 10  En hier staat geschreven: Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods. 

Openbaring 22, vers 15  En hier staat geschreven: Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

Voorwaar, luister ook beslist naar de boodschap, met de titel:
‘Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!’ van 18 januari 2013. Bekeer u en onderzoekt u grondig!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com