SurinameseVideo 2019

Foeroe dem val dem aan ini dem sribi en firi

Ding poti a boskopoe disi tapoe 6 september 2019 nanga Precious

Dem fetisani en hanga ini a kasi, terwijl now joe moesoe tenapoe ini joe krakti. No frede en tenapoe ini joe krakti, en no sribi jeje fasi, ma de klari de na ai!

Me Begi yoe prati ma no kenki noti © BC