DutchVideo 2017

Filipijnen, u trekt het onheil, de hel, zelf aan!

Uw land is vaak gestraft vanwege uw zonden. Voorwaar, God wil u niet straffen, of dat u verloren gaat, maar u trekt het onheil, de hel, zelf aan! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! De volgende boodschap is een waarschuwende boodschap van God, overgeleverd door de engel des Heren op 30 oktober 2017 aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, Profeet Benjamin en Theresa zien dat de satan de Filipijnen verblind en betoverd heeft, zodat men alles gelooft, wat via de media overgebracht wordt.
Duizenden volgen een valse profeet in de Filipijnen, die beweert zijn eigen ware leer buiten de Bijbel om te hebben. Deze zit echter vol New Age gedachten!

Voorwaar, velen laten zich meeslepen met de macht van satan, het beest.
Zo is men verder misleid en zitten er vele Filipino’s in een web gevangen van afgoderijen, hoererijen, occultisme en alles wat God verboden heeft! Voorwaar, de Filipino’s doen alles voor geld en macht en genot, en al is het navolgen van de leugens van valse religies. Voorwaar, gij zult geen afgoden aanbidden dan alleen de enige ware God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Johannes 6, vers 44 tot en met 47  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Er is geschreven in de Profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven.

Voorwaar, blinde Filipijnen, bekeert u!
Reinigt u van uw misleidende wegen, die u verloren willen laten gaan!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, u, Filipijnen, trekt alle leugens en duisternis aan!
U vindt horror en monsters prachtig, en alles wat satan u aanbiedt. Wacht maar, want als u 5 minuten in de hel bent, dan zult u het duidelijk zien hoe u zich heeft laten overhalen door de werken van satan in de Filipijnen. Bekeer u!

Uw land is vaak gestraft, vanwege uw zonden.
En vele tranen Gods vielen uit de Hemel, en zorgden voor veel wateroverlast en schade. Hoe groot zal uw straf niet zijn, als u zo doof blijft doorgaan voor God, en Zijn geboden niet naleeft! Voorwaar, ik, Michaël, wijs u op Zijn Weg, de enige ware Weg van de waarheid en vergeving, de Weg van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die tegen u zegt: Luister eens aandachtig naar Mijn boodschappen, aan u gegeven, de boodschappen die gegeven worden via de Evangelicalendtimemachine.com! Wie niet wil horen, gaat verloren.

Voorwaar, God wil u niet straffen, of dat u verloren gaat.
Maar u trekt het onheil, de hel, zelf naar u toe!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com