DutchHolidaysVideo 2014

Feest zonder het gebruik van heidense rituelen!

Informatieve & verwijzende boodschap Gods: Feesten mogen, mits zonder heidense rituelen te gebruiken! zegt de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, vandaag tot u. De Heer geeft richtlijnen en verwijst u ook naar diverse boodschappen, door Hem doorgegeven aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen, waar u kunt lezen over de diverse feesten, die wel en niet goedgekeurd worden door de Here, de God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Gepubliceerd op 1 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

feast days

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze informatieve boodschap Gods werd woord voor woord overgebracht door een engel des Heren, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods Rafaël.

Wijsheid 1, vers 1  Heb de gerechtigheid lief, heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek hem met een eerlijk geweten.

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Geef eer en aanbidding en glorie en dank, Wie het toekomt!

Op 18 oktober 2013 werd aan Profeet Benjamin de volgende bijzondere boodschap gebracht, met de titel:
‘Sinterklaas en de Kerstman zijn uit den boze!’ En op 18 december 2013 werden verschillende feiten gebracht in de boodschap, met de titel: ‘‘Kappen’ met die heidense kerstboom en kerstfeest!’ En in 2012 wees Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u op de boodschap van 2 december 2012, met de titel: ‘Gedenk Hem elke dag, niet alleen met kerst!’ Voorwaar, op 31 december 2013 kwam een boodschap, met de titel: ‘Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar!’

Deze bijzondere boodschappen zullen velen de ogen openen!
Ook via uw mobiel kunt u deze boodschappen beluisteren. Er is een balk op de website, waar u intypt: kerst, en op zoeken klikt, en zo vindt u deze boodschappen. U kunt ook via uw computer naar de website gaan van de Evangelicalendtimemachine.com

Voorwaar, gij mag wel een feest houden, maar dan wel in zuiverheid en heiligheid.
Gedenk Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in alle eeuwigheid, altijd! Vier gerust Rosh Hashanah met hapjes, zoals appelstukjes met honing, of Jom Kipoer, of een feest. En ook kaarsjes voor de gezelligheid kunnen gerust. Maar laat er geen kerstman of sinterklaas of een of andere valse leugen ertussen komen, of heidense kerstboom! Kerst keurt de Heer goed, zonder de heidense kerstrituelen. Voorwaar, denk alvast aan de Moscatel druiven, voor elke tik één druif met Nieuwjaar.

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel van God sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com