Church RuachDutchVideo 2016

Ernstige waarschuwing Gods aan de Filipijnen, Ruach en de wereld!

27-11-2016  Dit is een zeer ernstige profetische waarschuwing Gods, uitgesproken door Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Hij brengt een bericht, gericht aan de Kerk Ruach, de Filipijnen en de wereld!

Gepubliceerd op 27 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

warning

Volledige weergave:

Shalom, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Vandaag heb ik een mededelende boodschap, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. En Hij is de enige Weg, de Waarheid en het Leven.

Ik vertel u vandaag, wat er gaande is, hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw, om te kunnen verslinden.
En zo gaat de duivel ook rond als een briesende leeuw, om ook broeders en zusters aan te vallen. Zoals u weet wat er allemaal gaande is, weet u dat de werken van de duivel manipulatie zijn. Hij manipuleert de mensen, om de mensen naar zich toe te trekken. We weten ook dat satan in de hemel was, een engel van het licht. En hij had ook veel macht en power. We kennen dat verhaal wel van de Bijbel. En zo, op een gegeven moment, werd hij jaloers op God, en hij probeerde een groot leger naar zich toe te trekken, om de Hemel over te nemen om de macht van God naar zich toe te trekken. Maar God is machtiger! En zo heeft Hij ook de duivel overwonnen; Hij heeft de duivel uit de Hemel gegooid.

En ik wil u vandaag zeggen:
Zo is dit vandaag ook gaande, dat de satan ook via valse pastoors, valse pastoors, mensen probeert naar zich toe te trekken! Vandaag heb ik het ook over de Kerk Ruach. Als u hebt geluisterd naar de boodschappen, dan weet u heel goed dat Jemuel uit het team is gezet, en ook waarom. En ik zou dit allemaal kunnen benoemen, maar dat doe ik niet. De Heer is duidelijk in Zijn woorden en in Zijn boodschap. En Zijn woorden zijn getrouw en amen! En het zijn niet mijn woorden, maar Gods woorden.

De Ministry heeft via vele giften een kerk laten bouwen.
En de kerk behoort de Filipijnen toe, maar vooral, de Heer heeft Jeddy aangewezen als pastoor. En ook is hij erkend, niet alleen door God, de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, maar ook erkend door Profeet Benjamin Cousijnsen. En zo ook is Connie aangesteld als zijn vrouw, als pastoor, om hem terzijde te staan. Zoals u weet, Jeddy is de pastoor van de Kerk Ruach, en de Kerk Ruach behoort hem toe. En u hoort het goed, want God heeft de kerk tot stand gebracht, en het is Zijn werk. Het is ook niet mijn kerk; ik heb daar ook niets over te zeggen, maar God heeft daar alles over te zeggen! En Hij is de Koning der koningen, en Hij beslist ook waar giften naartoe gaan.

Zoals u weet, in het begin waren we begonnen met de dammen te bouwen, zodat de Kerk Ruach beschermd is.
En zo heeft de Heer grote dingen gedaan, om de Kerk Ruach te zegenen. Ik wil u ook heel duidelijk vertellen dat satan drommels goed weet, dat de Kerk Ruach vele zegeningen ontvangen heeft. Door onzuivere praktijken is Jemuel uit het team gezet. En toch, vele Filipijnse mensen volgen de verkeerde weg. En zo was het ook met satan in de Hemel. Vele engelen volgden satan; hij wou alle macht en kracht naar zich toetrekken. En zo wil Jemuel ook de kerk naar zich toetrekken, en alle mensen naar zich toetrekken, want satan is hebberig, wil alles voor zichzelf. Maar het is niet van hem! Want het is van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En Jeddy is gezalfd, gezalfd met Gods olie, als Zijn pastoor. Laat dat heel duidelijk zijn, ook voor de Filipijnen. Laat het heel duidelijk zijn, dat hij de pastoor is! Want als iemand zich pastoor noemt, zoals er ook velen zijn in de wereld, die zich pastoor noemen, en helemaal niet zijn aangesteld door de Heer! Laat ik het heel klaar zeggen tot u, de Heer heeft gesproken: “Als iemand zich in deze wereld pastoor noemt, en hij is geen pastoor, dan is hij een valse pastoor”. En als we niet luisteren naar God, dan zijn we ongehoorzaam, dan zijn we ongehoorzaam naar God. Laat dat ook duidelijk zijn!

En ook ik ben gehoorzaam.
En ook al denkt u van, ‘Ja maar, heb je de video gezien?’ Dan stel ik de vraag aan u: Hebt u wel geluisterd naar de boodschappen over de gevallen engelen? Hebt u daarnaar geluisterd? Of hebt u de oren gesloten voor de boodschappen, en dat u alleen maar wilt horen wat u wilt horen? Daar spreekt de Heer ook over in de Bijbel, heel duidelijk, dat de Heer duidelijk zegt: “Sommigen zijn verwend, verwend, ze willen alleen maar horen wat ze willen horen, en ze laten zich manipuleren door gevallen engelen!”

De tijd is nabij, en ik zeg ook: voor u en voor mij, voor allemaal.
En we zien ook aan de gebeurtenissen, wat nu gaande is, dat dit niet het werk van de Heer is, wat nu gebeurt, dat de manipulatie van gevallen engelen… ze kunnen inderdaad projecteren! Ze kunnen inderdaad beelden laten zien! Ze kunnen inderdaad Profeet Benjamin laten zien, of Theresa, of wie dan ook, of u! Hij is een na-aper, hij kopieert alles. Hoort u wat ik zeg? Hij kopieert alles. Maar het is aan u, als u daarvoor openstaat, of u het gelooft. U kunt ook denken in hokjes van, ‘Ja, maar dat geloof ik niet!’ Nu, ik zeg u, hij is een na-aper van God, en veel dingen kopieert hij van God. Hij is een na-aper en hij wil alle macht naar zich toetrekken, ook via technologie.

De Heer heeft zo duidelijk gesproken tot u, via de boodschappen, hoe de satan werkt!
En nog zijn velen verblind, velen verblind! En het maakt mij helemaal niet vrolijk. Het maakt me niet blij, dat er zovelen zijn die geestelijk blind zijn. Maar u hebt gekozen, gekozen om te luisteren naar anderen, en wat anderen u ook vertellen, of laten zien, zelfs valse beeldmaterialen. Alstublieft, luister niet naar gevallen engelen, zeg ik u. Luister daar niet naar, naar mensen! Ook als sommige Christenen zich Christen noemen, hoeven ze geen Christen te zijn. Want als u kijkt naar de vruchten, dat ze met hun vruchten……. de Heer zal nooit, nooit een kerk gaan verwoesten, en alzo de Ministry, en alzo een mens: me! Als u de Bijbel leest, dan weet u dat God liefde is. En wij mogen niet oordelen als broeders en zusters over een broeder en zuster; we mogen daar niet over oordelen! Want de Heer zegt ook: Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen.

Heb respect voor uw broeder en zuster.
En doe niet zoals de satan het doet, om levens te verwoesten. En al noemt u zichzelf een broeder of een zuster, maar om dan een kerk te gaan verwoesten, om een kerk te gaan overnemen, of een broeder of een zuster zwart te maken, omdat u iets hebt gezien, wat niet goed is, terwijl het een projectie is van de satan, dan zeg ik u: Onderzoek uzelf, kijk naar uw hart, kijk naar uw vruchten! Zou Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat doen? Zou Hij dat doen? Hij zou dat nimmer doen. Alleen de satan, die gaat erop uit om zijn broeder en zuster te vernietigen.

Waar bent u mee bezig? zeg ik u.
U hoort mij heel goed: Waar bent u mee bezig? En ik spreek tot u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! Oordeel niet! En ik zeg u, de kerk behoort Jeddy toe. Hij is de aangewezen pastoor. En wie Jemuel volgt, die zal tezamen… en dan zegt u: “Ja maar, dan oordeelt u, Profeet Benjamin”. Ik oordeel niet, want ik spreek in de naam van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En niet alleen dat, u versnelt door deze gebeurtenissen alleen maar, dat de Twee Getuigen zullen opstaan. Ik ben een van de Twee Getuigen. En u zult zien dat de Twee Getuigen meer en meer naar de voorgrond zullen treden.

En als de Rapture er is…
al denkt u in hokjes van ‘Ja maar, ik ben een Christen, en dat staat niet in de Bijbel’…. Weet u, sommigen zijn zo diep gevallen als het ware; de Heer spreekt niet alleen de woorden van de Bijbel, hallo! De Heer spreekt ook meer! Het is niet zoals u een videoband afdraait, en dat u alleen maar die woorden hoort, wat u wilt horen. Maar de Heer spreekt nog meer. De Heer is geen robot, of een mens; Hij is meer. Hij is de Koning der koningen, en Hij spreekt meer woorden dan wat u denkt. En ook vandaag spreek ik tot u in het gezag van de Allerhoogste. En als u mij niet gelooft, dan zult u het wel zien, zeg ik u, dan zult u het wel zien. Als u zich niet bekeert van deze wandel, en niet Jeddy erkent als pastoor, en zelf een pastoor kiest, wie niet is uitgekozen door de Allerhoogste, dan zeg ik, dan hebt u zich laten leiden door de satan, en dan hebt u een duivelse pastoor. Wilt u dat, een pastoor die aangewezen is door de satan? Ik voorspel u als Profeet dat u het zult bemerken, dat dit niet staande houdt. Laat het heel duidelijk zijn.

Ik heb vandaag tot u gesproken, en ik zeg u: Luister wat de Heer zegt!
Alzo wat de Heer heeft gesproken, niet alleen in de Bijbel, maar ook via Zijn Profeet. En ik ben Zijn Profeet en een van de Getuigen. Neemt u mijn woorden niet aan? Wie Gods Profeet niet zegent, of Profetes, zal niet gezegend worden. En dan zal de Heer tegen u zeggen: “Heb je wel gekeken naar jezelf? Je komt er niet in, je komt er niet in! Omdat u zelf, zelf een vrucht was die velen heeft vernietigd.

Ik heb vandaag tot u gesproken, en het is aan u wat u ermee doet.
En ik heb u gewaarschuwd in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! En hiermee sluit ik ook af, en het is aan u wat u ermee doet: of u blijft in hokjes denken, of u hebt de geestelijke wereld door, hoe ze te werk gaan in de laatste dagen, en hoe ze velen verleiden, juist voor de Wederkomst van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Laat dat u duidelijk zijn.

En hierbij sluit ik af, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com