DutchVideo 2013

Erken Hem als enige Heerser en word vrij!

BID HET GEBED IN DEZE BOODSCHAP MEE VANUIT UW HART! DE HEER JEZUS CHRISTUS WIL OOK UW HEER ZIJN! VERLANGT U DIT OOK? ONTVANG HET VAN HEM, DIE U LIEFHEEFT. LAAT HIJ DE ENIGE HEERSER IN UW LEVEN WORDEN.

Gepubliceerd op 2 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

vergeving - vergeven door Jezus Christus!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op maandag 2 december 2013 bracht een bode engel een gebedsboodschap over van de Heer aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Voel u vrij om vanuit uw hart de woorden na te spreken.

Laat de Heer uw hart vanavond aanraken en leven veranderen.

Laat Jezus Christus toe in uw leven; Hij wil ook uw Vriend en Redder zijn. Hij gaf Zijn leven op Golgotha, opdat u gered zou worden. Alleen als u Zijn verlossing aanneemt en uw hart opent, dan kan Hij u redden en wil uw Vriend zijn! Stel niet langer uit. Hij zal u geven wat u waarlijk nodig hebt. Hij spreekt vandaag tot u. Indien u Zijn stem hoort, verhardt uw hart dan niet.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Praynayim.

Voorwaar, ondanks de nood en alle bergen zorgen, kunt gij het bij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, brengen.

Zeg en bid mee – als u dit verlangt – zeg mij dan na:

“Ik wil al mijn strijden, pijn, zorgen, zonden en mijn leven, en elke binding, die aan mij vastzit, aan u overdragen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Ik erken u als de enige Heerser over mijn geest, ziel, lichaam en leven, en vraag u ook meteen om mij te bedekken, als een rivier en een fontein van vrede, met uw kostbaar Bloed, het Bloed van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Het Bloed is vol van kracht en genezing! Prijs de almachtige Naam, dat Hij de overwinning behaald heeft! Geprezen zij uw Naam, Yeshua HaMashiach, u hebt de overwinning behaald in mijn leven!”

Zeg: “Ik verbreek elke macht met de kracht en macht van de Allerhoogste, en verbreek elke duivelse kracht en macht in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, Mijn Redder en Rots aller eeuwen! In de naam van Jezus Christus! Niemand weerstaat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, die mij Zijn kracht betoont en Zijn overwinning, halleluja!

Ik dank u, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Koning der koningen, voor uw werk en liefde in mij, en dat u mijn Heer bent en dat er geen tussenmuur, of het een of andere tussen u en mij komt.

Heel mijn hart jubelt, want u zegent de rechtvaardige en toetst elk hart. Heilig en machtig en waardig bent u! Alle eer aan u! Heilig is het Lam van God, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Halleluja, u raakte mij aan! U troont in mijn hart en hebt elke belemmering, ziekte, pijn en zorgen weggenomen. Ik vermag alle dingen in u, die mij kracht en geloof geeft, want gij hebt alles hersteld en teruggegeven, wat satan van mij heeft afgenomen, halleluja! Ik heb u lief, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Ik zal u prijzen en dienen zolang als ik leef. Halleluja, dank u wel, Jezus Christus, Amen!”

Amen, de Here zegene u!

 

Tot slot wil ik u zeggen, Hebt u dit gebed meegebeden, en bent u een kind van God geworden door het gebed mee te bidden:

Zoek even contact op met [email protected]

Het is belangrijk als u een kind van God bent geworden, en u heeft Jezus Christus als uw Verlosser aangenomen, dat u opgebouwd gaat worden en dat u ook gebed gaat vragen en steun en hulp in een kerk. En we raden u een volle evangelie gemeente aan, of een pinkstergemeente. Mocht u daar moeite mee hebben om deze te zoeken, dan zijn wij bereid om u daarin te helpen. Of mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ook met ons contact opnemen. De Here zegene u.

En als u wilt delen, wat de Heer in uw leven gedaan heeft, misschien door dit gebed heen, dan mag u dat altijd doen; daar zijn wij ook heel blij mee.

De Here zegene u, God houdt van u!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com