DutchVideo 2017

Erdogans campagne in Rotterdam zonder toestemming was opzettelijk om geslaagd doel te bereiken!

Waarschuwing aan onder andere Nederland en Europa. Dit is een openbarende boodschap, die de bode engel Gods woord voor woord doorgaf aan Profeet Benjamin Cousijnsen. De inhoud van deze boodschap Gods, zoals alle boodschappen, is 100% afkomstig van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die de enige ware God is van Benjamin Cousijnsen, Profeet van de eindtijd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

erdogan-from-turkey

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 15 maart 2017 is deze waarschuwende, openbarende boodschap van God woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Danaphine en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, ik openbaar u dat de Turkse minister Erdogan op de hoogte was, dat hij niet een campagne mag uitvoeren zonder toestemming!
Voorwaar, als hij het toch wist, dat hij in Rotterdam naar huis gestuurd zou worden, wat zou dan de volle waarheid zijn?

Spreuken 28, vers 1 en 2  De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw. Door opstandigheid van het land zijn zijn vorsten vele, maar door een man van inzicht en verstand heeft het recht een lange duur.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, openbaart aan Zijn geliefde Profeet het volgende, wat 100% aan het licht wordt gesteld.
Hij kent de harten en gedachten van de zachtmoedigen en nederigen van hart, en ook die van de misdadigers, en accepteert wie met Hem, JHWH, Jezus Christus, verbonden zijn en Hem dienen. Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob deelt nu met de wereld, dat Turkije een excuus zocht, om de vluchtelingenstroom, die vele problemen gaf in Turkije, te kunnen beëindigen. En dit was de beste oplossing, om zonder toestemming naar Rotterdam te gaan, om zo het volk zich tegen Nederland te laten keren! En Erdogan, de Islamitische, Turkse leider, heeft zo een uitweg gevonden om verlost te worden van de enorme toestroom. Daarom nam hij deze stap. En met grove dreigementen bereikte hij zijn doel, zowel om de immigranten toestroom deal te kunnen stoppen als met de EU!

Voorwaar, Erdogan wil meer dan 3 miljoen Moslim immigranten, gemengd met ISIS-terroristen, op Europa afsturen.
Maar ook zit er achter, dat men Europa wil overnemen en dat Europa van naam zal veranderen in ISISROPA!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com