DutchVideo 2023

Er zijn zoveel gedachten over seksualiteit

Informatieve boodschap van God: Onder de christenen vraagt men weleens of seks wel kadosh, heilig of onheilig, of een zonde is, en/of de heilige God het wel bedacht heeft?

Gepubliceerd op 2 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, onder de christenen vraagt men weleens of seks kadosh, heilig of wel onheilig is?
Is het een zonde? En, heeft de heilige God het wel bedacht? Voorwaar, er zijn zovele gedachten over. Luister beslist ook naar de boodschap met de titel, ‘Seksualiteit is een geschenk van God’ in de Evangelicalendtimemachine.com.

Voorwaar, mijn naam is Charinja, en ben een bode engel Gods.

Genesis 1, vers 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Er is aan de mens maar één manier gegeven en zoals God het bedoeld heeft om kinderen te krijgen, en dat is door middel van seksuele omgang.
God had het echter ook anders kunnen bedenken en doen en had er ook voor kunnen kiezen zoals Hij bij Adam deed, dat de mens zich uit het stof zonder seksuele omgang, zou kunnen vermenigvuldigen.

Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

En bij Eva ging het ook anders;

Genesis 2, vers 21 en 22 Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens

Voorwaar, God zelf heeft ervoor gekozen voor het prachtige lichamelijke proces en genot tussen man en vrouw en het zwanger worden.

Spreuken 31, vers 11 en 12 Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.

Als men de Bijbel open slaat in Hooglied dan valt er tussen de regels door ook echt wel meer te ontdekken.
Wel is het zo, dat in deze tijd sommige uitspraken iets anders overkomen.
Voorwaar, wat is er mooier dan dat een kind op een liefdevolle manier verwekt wordt; een geschenk van God aan een vader en moeder gegeven, die echt van elkaar houden en trouw zijn aan elkaar, en er voor elkaar zijn en zorgen, en vooral rekening houden, met elkanders gevoelens en verlangens.

1 Korintiërs 13, vers 5 Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Voorwaar, als de ware liefde aanwezig is, seks vormt ook wel een onzichtbare lijm tussen man en vrouw, en het heeft ook raakvlakken door overgave en eenwording, zowel geestelijk als lichamelijk.

Marcus 10, vers 7 en 8 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees.

Voorwaar, God heeft seksualiteit echt gegeven om ervan te genieten en er samen plezier van te hebben.
Een liefdeloze ongelovige man of vrouw uit de wereld kan echter niet genieten of voldoening hebben, omdat alles in de wereld vaak uit lust bestaat en niet gefundeerd is in de echte liefde die van God komt. Seksualiteit is door God bedacht maar dan wel binnen het huwelijk en een kind verbindt de ouders ook voor de rest van hun leven.

Voorwaar, met betrekking tot de ongehuwden, hoor aandachtig!

1 Korintiërs 7, vers 9 Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.

Voorwaar, ik ga nu, de genade van de Here Jezus Christus zij met u allen. Openbaring 22, verse 21
Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com