DutchVideo 2023

Er zal een dag komen dat er niet meer gehuild wordt

Voorwaar, die tranen zijn in Zijn nagedachtenis gebleven, bij God en bij de gelovigen van alle tijden en plaatsen vooral wat Hij gedragen heeft voor de mensheid onder tranen.

Gepubliceerd op 31 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Mijn naam is Supisadda, en ik begroet u in liefde en in de almachtige Naam boven alle namen, de Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Abba, Vader.

Hoor aandachtig!

Lucas 14, vers 11 Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Voorwaar, wees kadosh, heilig voor Zijn aangezicht!
Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? Psalm 56, vers 9

Waarom poetst God mijn tranen niet weg?, zei iemand ééns.
Maar Hij bewaart ze in Zijn fles. Voorwaar, de Heer Jezus is tot tranen toe diep bewogen geweest, tranen om de dood van een vriend, tranen om een stad, de stad Jeruzalem, getroffen door een catastrofe en de hogepriesterlijke tranen.

Hebreeën 5, vers 7 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst.

Voorwaar, die tranen zijn in Zijn nagedachtenis gebleven, bij God en bij de gelovigen van alle tijden en plaatsen vooral wat Hij gedragen heeft voor de mensheid onder tranen.
Bedenk dit: ”In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders “of zusters” hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan”, zegt Jezus.

Voorwaar, de Here God ziet uit naar u, Zijn trouwe, liefdevolle kinderen en verlangt en verwacht echt jullie bij zich te hebben, ook als Hij voorgoed bij de mensen zal wonen, met tranen in Zijn ogen.
Er komt een dag dat Hij uw tranen ook in bewogenheid en liefde zal afwissen met Zijn vinger. Kunt u dit ook doen bij uw naaste en troosten in zijn of haar verdriet? Hieraan weet men.

God is echt liefde en Hij geeft hen een moederlijke behandeling van God de Vader.
Wat een onvoorwaardelijke liefde en voorbeeld voor iedereen. En dan pas zal er geen heugenis meer zijn van al die tranen. Er wordt niet meer geteld. De kruik wordt helemaal geleegd, elke traan die men heeft gelaten zal uitgegoten worden en besproken. Men zal geen tranen meer laten en verdriet hebben. Alle tranen zullen juist in zegeningen omgezet worden, zei de Heer.

Voorwaar, geliefden des Heren, hoor aandachtig!
Tot slot, luister ook naar de boodschap, ‘Raakt het u dat Hij zo moest huilen?’
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com