DutchVideo 2016

Er was eens een mooie en ‘schone’ prinses!

Boodschap Gods: Deze boodschap bevat een bijzonder verhaal in beeldspraak over een prinses, die iets bijzonders zag op een afstand, namelijk vanuit haar toren en door het raam. Hoeveel hebt u uw naaste lief? Hoe is uw betrokkenheid met uw naaste? Een wijze boodschap Gods, om over na te denken en er iets mee te doen! Lees of hoor de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 18 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

princess laughing

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 18 maart 2016 bracht de bode engel van God aan Profeet Benjamin Cousijnsen deze boodschap Gods over.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Reflexon en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, een goede Christen zonder Bijbel is als een warrior zonder wapenrusting, die om problemen vraagt!
God zoekt zonen en dochters.

Johannes 1, vers 1 tot en met 5  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
En vers 12 tot en met 14  Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Voorwaar, omdat het Woord levend is, raad ik u ook aan om de Bijbel te lezen en Zijn wapens te gebruiken. 

1 Samuël 18, vers 1 tot en met 5  Terstond, nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonatan verknocht aan die van David; en Jonatan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem die dag met zich mee en stond hem niet toe naar zijns vaders huis terug te keren. Jonatan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. Jonatan trok de mantel uit, die hij droeg, en gaf die aan David, ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. David dan trok ten strijde en was voorspoedig waar Saul hem ook heen zond, zodat Saul hem over de krijgslieden stelde. Dit was goed in het oog van al het volk en ook in het oog van de dienaren van Saul.

Voorwaar, hoeveel hebt u uw naaste lief?
Bent u echt zonen en dochters naar Gods hart?

Er was eens een mooi prinsesje…
En zij stond vanuit haar paleis naar buiten te kijken. Ze begon plotseling heel hard te lachen. De koning vroeg: “Waarom lach je?”
“Lachen”, zei ze, “hahaha, ha, ik kijk door het raam naar onze buurvrouw, en ze heeft de witten linnen kleding opgehangen. Maar moet je eens zien, oh, hoe smerig haar kleding is!”
De koning zei: “Ik heb wel wat beters te doen”.

Een paar dagen later keek het mooie prinsesje weer naar buiten.
‘Sjonge’, dacht ze, en ze begon weer heel hard te lachen, “Hahahahahaha!”
“Waarom lach je nu weer?” vroeg de koning.
“Maar kijk dan toch! Dit moet je toch echt zien. Kijk daar! Hahahaha, volgens mij weet ze echt niet wat wassen is, of heeft ze het juiste waspoeder nog niet gevonden. Jakkie, wat een smerige mensen wonen daar!”

Een paar dagen gingen voorbij, en het mooie prinsesje keek weer door het raam.
En nu begon ze weer te lachen, verrast! “Hé, ha ha ha, hè, wat zie ik? Man, kijk eens! Ze hebben witte blinkende smetteloze schitterende klederen! Hè? Ze hebben zeker ontdekt, dat goed waspoeder voor de witte was uitgevonden is!” lachte het prinsesje cynisch, “want de was is spierwit!”
De koning zei: “Oh, nee hoor, ik heb onze ramen laten lappen, want ze waren zo vies”.
Wat keek het prinsesje gek op haar eigen neus, toen de koning dit zei.

Voorwaar, denk niet alleen aan uzelf.
Hoe is uw betrokkenheid met uw naaste? Geeft u wel eens een bemoediging via een mailtje, of anders? Of wenst u uw naaste wel eens beterschap toe? Of denkt u: ‘Ja, maar ik ben veel te druk, en om te bidden, ook daar heb ik vaak geen tijd voor’. Vraagt men: “Hoe zou het gaan met hen?” Dan is het antwoord: “Ik zou het niet weten; ik heb geen tijd”.

Voorwaar, onderzoek u eens.
Bent u waarlijk zonen en dochters van de Almachtige, van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? Voorwaar, wees ook trouw in het geven van wat God toekomt, in tienden. Voorwaar, Hij vraagt of u uw hart wil openen. Voorwaar,

1 Samuël 18, vers 3  Jonatan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.

Voorwaar, Jonathan was verknocht aan David, en zou zelfs zijn leven voor hem geven!
Hij zou zich wel altijd willen inzetten en een bemoediging willen geven, en naast David willen staan. Jonathan dacht niet: ‘Ik, en ik voorop!’ maar: ‘Mijn naaste’. Voorwaar, zonen en dochteren Gods spreken dezelfde taal, en hebben dezelfde visie en gemeenschap met elkaar in JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com