Donatie/TiendenDutchVideo 2017

Er is reeds hemelse vreugde vanwege de aardse en hemelse vervullingen van de profetieën!

21-06-2017  In de Hemel is er nu reeds grote vreugde, niet alleen vanwege het huwelijk van Profeet Benjamin en Profetes Theresa, maar ook over het feit dat alle hemelse en aardse profetieën vervuld zullen worden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

2-corinthians-9-verse-8

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht woord voor woord deze openbarende, mededelende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

2 Korinthiërs 9, vers 7 tot en met 8  En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

En Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk.

Voorwaar, God heeft u lief!
En verder vragen sommigen zich af, of men ook tienden mag overmaken, of dat dit alleen voor de warriors bedoeld is. Maar zoals u al hoorde in deze boodschap, in vers 44: En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. Dit wil zeggen, dat als tot geloof bent gekomen en u zich verbonden voelt met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en u de ministry van de Evangelicalendtimemachine.com wil steunen, in welke vorm dan ook, zoals met uw gebeden of met het achter de bedieningsboodschappen staan… ofwel, iedereen die tot geloof gekomen is en mee wil helpen bouwen met tienden en gebed, is welkom!

Voorwaar, en ook uw ideeën zijn van harte welkom.
Voorwaar, verspreid de boodschappen, want het gaat om vele zielen!

Voorwaar, spoedig zullen de Twee Getuigen gaan trouwen.
En de videobeelden zullen te zien zijn in de Live player, nadat de trouwerij plaats heeft gevonden in de Filipijnen. Verdere informatie blijft strikt geheim! U kunt ze zegenen met gebed.

Voorwaar, in de Hemel is er nu reeds grote vreugde over.
Want zowel de hemelse als de aardse profetieën zullen vervuld worden!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com