DutchVideo 2022

Er is niemand als onze Almachtige en Eeuwige Koning der koningen!

Voorwaar, telt dit ook van uw kant? Bent u ook zo goed en trouw voor eeuwig?

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, de enige Almachtige en eeuwige Koning der koningen:
“Voorwaar, wees Mij, JHWH, kadosh, kadosh, heilig. Ik ben wie Ik ben, en Ik ben de enige Almachtige God.”

Johannes 4, vers 24 God is geest en wie Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

En 1 Kronieken 16, vers 34 Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Voorwaar, telt dit ook van uw kant? Bent u ook zo goed en trouw voor eeuwig?
Niemand is als JHWH!

Psalm 71, vers 8 Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.

En 2 Samuël 7, vers 22 Daarom zijt Gij groot, Here HERE, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zoals ons altijd is voorgehouden, via de boodschappen Gods, die doorgegeven worden via Uw dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen”. Want niemand is als U, “JHWH”, gelijk, en geen god is er behalve Gij, naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.

Wees trouw en sterk, en zing voor Zijn kadosh, heilige Naam!
Maak ruimte voor Hem, die door de vlakten rijdt en jubel als Hij verschijnt!

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com