DutchVideo 2018

Er is Hemelse vreugde als men het eerste lammetje ziet

Halleluja! Er is een hemelse vreugde, wanneer men het eerste lammetje ziet, dat God gemaakt heeft en met onvoorwaardelijke liefde vormde. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap van God is woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 18 mei 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
Vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Vers 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.

Er staat iets heel bijzonders te gebeuren.
Spannend, hoor! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en alle engelen Gods verheugen zich hierover. Want over enkele ogenblikken zal het moederschaapje haar eerste lammetje ter wereld brengen!

Johannes 17, vers 16  Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
Vers 18  Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld.
Vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

Halleluja! Er is een Hemelse vreugde, wanneer men het eerste lammetje ziet, dat God gemaakt heeft en met onvoorwaardelijke liefde vormde.
Enkele uren later heeft het pasgeboren lammetje zijn/haar buikje al flink vol gedronken met heerlijke moedermelk. Nog wat klein en wat wankel op zijn/haar beentjes, kijkt hij of zij om zich heen. Zijn of haar moeder neemt het lammetje mee naar de kudde, om kennis te maken. Een paar schapen komen nieuwsgierig dichterbij, om het pasgeboren lammetje, de nieuwe aanwinst, te bewonderen. Dan verschijnt de goede Herder. Hij neemt het pasgeboren lammetje in Zijn armen. Hij kijkt naar de zegen van God, en geeft het de naam, en kust het en geeft het terug aan de moeder. Al gauw staan een heleboel schapen eromheen te mekkeren.

De goede Herder zegt:
Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.  Lukas 10, vers 16

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, het duurt niet lang, voordat het lammetje gewend is aan de nieuwe omgeving.
Het leven gaat gewoon z’n gangetje. Regelmatig denkt het lammetje terug aan de stem van de goede Herder. Hij klonk zo warm en vriendelijk! Alle schapen leken de stem te kennen.

Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.

Psalm 8, vers 5  Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem “of haar” omziet?
Psalm 46, vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
Psalm 91, vers 11  Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.
En Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com