DutchVideo 2021

Er is geen put voor de Here te diep!

Voorwaar, Hij houd van u en kwam ook voor u. Hij heeft al zo velen gered en een nieuwe wandel en identiteit gegeven, en vrijgekocht en gereinigd met Zijn kadosh, heilige Bloed!

Gepubliceerd op 11 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Seadeura, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, er is geen put voor de Here te diep!
Zo velen hebben de ervaring in hun leven en kunnen erover getuigen dat ze op de rand van de vreselijke put stonden. Maar, Hallelujah! Prijs de Adonai, El Elohim, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, velen die zaten te wankelen, werden gered en aangeraakt! Zijn machtige, krachtige, liefdevolle handen, strekt zich ook uit naar u, die luistert.

Voorwaar, Hij houd van u en kwam ook voor u.
Hij heeft al zo velen gered en een nieuwe wandel en identiteit gegeven, en vrijgekocht en gereinigd met Zijn kadosh, heilige Bloed! Voorwaar, geef u over aan Hem. Vandaag heeft u ook de kans om Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth in uw hart binnen te laten en te danken.

Zeg,
Dank u! Ik accepteer u in mijn hart en wil alléén nog leven voor u. Ik beloof om trouw te zijn aan u. Ik zal mijn relatie onderhouden en met u wandelen. Dank u dat u zegt, Jij bent kostbaarder dan zilver of goud of overige en meer geliefd dan je ooit kunt begrijpen.

Marcus 11, vers 22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.
En vers 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com