DutchVideo 2023

Er is een geslacht dat de Here vervloekt!

Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen. Ook moet gij niet letten op alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort, dat uw knecht u vervloekt, want hoe menigmaal zijt gij u bewust, dat ook gij anderen hebt vervloekt.

Gepubliceerd op 24 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de HERE, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:

Spreuken 30, vers 6 Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.
En vers 8 Houd valsheid en leugentaal verre van mij…stop, tot zover.
En vers 10 Belaster een (dienst)knecht “of een Profeet Gods” niet bij zijn heer, opdat hij u niet (ver)vloeke en gij ervoor moet “gaan” boeten.

Voorwaar, spits uw oren!

Spreuken 30, vers 11 Er is een geslacht, dat zijn “hemelse” Vader vervloekt…tot zover.
En vers 12 tot en met 14 “Er is” een geslacht, dat rein is in eigen ogen, maar niet van zijn “of haar” vuil is gewassen “waardoor hij of zij rein zou kunnen worden”; een “eigenwijs” geslacht met trotse “en hoogmoedige” ogen en opgetrokken wimpers; “die de Heer haat, die liever vasthoudt aan zijn of haar liefdeloosheid en slechte wandel,” een geslacht, welks tanden zwaarden, welks gebit “vuile en onreine woorden uit zijn of haar hart en ziel spuugt” messen zijn…tot zover.

Voorwaar, de Heer spreekt verder:

Prediker 5, vers 5 en 6 Geef uw mond geen gelegenheid om u te doen zondigen. “Bekeer u” en zeg niet in tegenwoordigheid van de Godsgezant dat het een vergissing was; waarom zou God “nu” vertoornd worden, “denkt u” over uw woorden en het werk uwer handen verderven? Want er zijn dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke ijdele woorden; vrees echter God.
En Prediker 7, vers 9 Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen.
En vers 20 tot en met 22 Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen. Ook moet gij niet letten op alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort, dat uw knecht u vervloekt, want hoe menigmaal zijt gij u bewust, dat ook gij anderen hebt vervloekt.
En Prediker 9, vers 13 en 14 Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en het maakte grote indruk op mij: er was een kleine stad met weinig inwoners, en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op.

Voorwaar, mijn naam is Ariach, en ben een bode engel Gods.
Een zondaar komt de hemel niet in! Daarom onderzoekt u zich grondig en bekeer u!

Jesaja 6, vers 5 Dit telt ook voor de vrouw. Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder “vanwege mijn ongehoorzaamheid aan God”, want ik ben een man, onrein van lippen, “een roddelaar, kwaadspreker en lasteraar,” en woon te midden van een volk, dat “overgenomen en” onrein van “wandel en” lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien.

Tot slot,

Jesaja 6, vers 6 en 7 Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

En de God van de geesten der Profeten zegt: Zie, Ik kom spoedig!

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Amen!

Voorwaar, wees u klaar elke dag, en elk moment met uw geest, ziel, hart, gedachten en wandel voor Hem!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com