DutchVideo 2020

Er dreigt verwoesting!

Weg ermee met die bespotten, lelijke afgoden die zielloos en dood zijn, en wees niet afgeweken van de volledige waarheid, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 7 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, men krijgt wat men reeds profetisch voorzegt is, Frankrijk, Italië, en ook u Turkije, en evenals Spanje, en San Francisco, en Florida, en Mexico, Rusland, Vietnam, Rio de Janeiro, Brazilië, China en overige landen!
Voorwaar, voor de duidelijkheid bekeren is u omkeren naar God, en uw schuld belijden 100% aan Hem en aanbid de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Buiten Hem is er geen God. Aanbid Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen! Ben ik Donder, de bode engel Gods, niet duidelijk genoeg?

Voorwaar, vernietigt al uw afgoden dat binnen in uw huis zijn en ook daar buiten!
Sla met de hamer erop heel hard! Weg ermee met die bespotten, lelijke afgoden die zielloos zijn en dood zijn en alleen maar aantonen dat u afgeweken bent van de volle waarheid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! U bent vervloekt en haalt groot gevaar binnen met het aanbidden van de afgoden en neemt deel niet aan de enige ware Weg en zorgt allen maar voor onheil!

Voorwaar, er dreigt verwoesting!
Wees alert als u zich niet bekeert! Word wakker! Ik, Donder, de bode engel Gods heb u land op mijn lijst en zal uw vervloekte afgoderijen vernietigen, en laten verdrinken want zelfs zwemmen kunnen ze niet of om hulp te roepen of u redden! Voorwaar, zie wat nog komt en wat al gekomen is over uw land!

Johannes 14, vers 6 en 7 Jezus zeide tot hem: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.”

En Johannes 15, vers 23 tot en met 25 “Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.”

En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.”

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, vraagt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus om vergeving en bouw een relatie op met Hem die u onheil wil veranderen naar een zegen!
Wees snel! Of u gaat eraan!

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!
Sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com