DutchVideo 2017

En men zeide, “Toen ik Uw geluid in de Hof hoorde verborg ik mij”

Keer u tot Hem met heel uw hart. Wees Hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert Hij zich weer tot u en zal zich niet meer verbergen.  Tobit 13: 6  (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 31 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

genesis-3-verse-10

 

 

 

 

 

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 31 mei 2017 bracht de bode engel Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, geprezen zij de opgestane, levende God tot in alle eeuwigheid!

En God wandelde in de avondkoelte…
En men zeide, “Toen ik Uw geluid in de Hof hoorde, verborg ik mij!” Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh is JHWH!

Tobit 13, vers 6  Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof hem met luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. In het land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ik toon zijn kracht en majesteit aan een zondig volk. Zondaars, keer u tot hem, doe wat hij rechtvaardig vindt. Misschien betoont hij u zijn goedgunstigheid, misschien zal hij barmhartig zijn.

Sirach 4, vers 23 tot en met 26  Spreek wanneer het nodig is, verberg je wijsheid niet omwille van je goede naam. Wijsheid laat zich immers kennen door het woord; wat je hebt geleerd blijkt uit wat je zegt. Zeg niets dat in strijd is met de waarheid, schaam je voor je gebrek aan opvoeding. Schaam je niet je zonden te bekennen, houd de stroom van een rivier niet tegen.
Vers 28 en 29  Vecht tot de dood voor de waarheid, dan zal God, de Heer, voor jou strijd voeren. Wees niet te zelfverzekerd als je spreekt, niet achteloos en lui in je werk.
Vers 31  Strek je hand niet uit om te nemen, houd hem niet gesloten als je moet geven.
Sirach 5, vers 4 tot en met 7  Zeg niet: ‘Ik heb gezondigd, maar is mij iets overkomen?’ De Heer neemt alle tijd. Denk niet dat je toch wel vergeven wordt, wees niet zo zorgeloos dat je zonde op zonde stapelt. Zeg niet: ‘Zijn erbarmen is groot, hij zal mij al mijn zonden vergeven.’ Weet goed: hij kent zowel ontferming als woede, en zondaars treft hij met zijn toorn. Wacht er niet mee terug te keren naar de Heer, stel het niet dag na dag uit. De toorn van de Heer barst plotseling los, als hij je straft word je volledig te gronde gericht.
Sirach 12, vers 3  Wie volhardt in het kwaad zal het niet goed gaan, wie geen aalmoezen geeft evenmin.

Psalm 5, vers 8  Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.
Vers 12 en 13  Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt; wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, JHWH, als een schild beschut hen uw genade.
Psalm 9, vers 18  Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk, alle volken die God zijn vergeten.
Psalm 28, vers 7  JHWH is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.
Psalm 72, vers 18  Geprezen zij God, JHWH, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Voorwaar, mijn naam is Enochar en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com