DutchVideo 2013

En God zag de Aarde aan, en zie, zij was verdorven!

WAARSCHUWING VAN GOD AAN DE MENSHEID VAN DEZE WERELD! DE GODDELOZEN ECHTER ZULLEN OM HUN WIJZE VAN DENKEN, GESTRAFT WORDEN!

Gepubliceerd op 24 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jeremia 51, vers 15

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 december 2013 bracht een bode engel Gods van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze waarschuwende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Safatja en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig! 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Jeremia 51, vers 15 en 16  Hij, “God”, maakt de aarde door zijn kracht, bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel uit door zijn verstand. Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis van water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van het einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen en wind doet Hij voortkomen uit zijn voorraadkamers.

Wijsheid 3, vers 10  De goddelozen echter zullen om hun wijze van denken gestraft worden. Zo vergaat het hun die de rechtvaardige verachten en zich van de Heer afkeren.

Psalm 18, vers 16  Toen werden de beddingen der wateren zichtbaar en de grondvesten der wereld kwamen bloot vanwege uw dreigen, o HERE, vanwege het blazen van de adem van uw neus.

Sirach 2, vers 15 tot en met 18  Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com