DutchVideo 2019

Elke baby is een geschenk uit de Hemel

Halleluja! Op 30 mei 2018 werd een Godswonder gegeven, en op 10 mei 2019. God geeft ons het leven, maar dat leven is niet ons bezit! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 23 mei 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig, en wonderlijk en onbeschrijfelijk en onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk, en vol van glorie en wonderlijke werken en zegeningen, is Adonai.

Zijn majesteit en werken zijn onaantastbaar en vol van stralend licht!
Voorwaar, halleluja! Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, op 30 mei 2018 werd een Godswonder gegeven, en op 10 mei 2019.
Het is een wonder en een grote zegen, wat niemand Profeet Benjamin en Profetes Theresa kan afnemen, dit wonder! Elke baby is een geschenk uit de Hemel, ongeacht het ras, geslacht, of de afkomst.

Voorwaar, David zei:
“U, God, liet mij ter wereld komen. U gaf mij rust aan de borst van mijn moeder. Bij mijn geboorte werd ik aan U opgedragen.”
Voorwaar, God geeft ons het leven, maar dat leven is niet ons bezit! Alles, wat we van Hem hebben gekregen, komt pas echt tot zijn doel, als we het aan Hem teruggeven. Zo is het opdragen een symbolisch teruggeven van een kindje aan God. Zo verzekert God, door er een zegen over uit te spreken, dat Hij er voor gaat zorgen en dat het ook goed zal komen met het kindje.

Voorwaar!
Als gelovige ouders, die hun relatie met God onderhouden, mag je ook je kinderen opdragen, en een zegen over hun leven uitspreken. Voorwaar, praat met uw kinderen over Jezus!
Jezus zei: “Laat de kinderen bij Me komen”.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com