DutchVideo 2016

Elk woord van God is ware liefde en meer dan een gevoel!

Boodschap Gods: Waar zijn uw gevoelens gebleven, uw ware liefde voor uw naaste, en welk beeld en welke houding laat u zien naar uw naaste? Lees of luister naar de hele boodschap.

Gepubliceerd op 1 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

created in the image of God

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 1 april 2016 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de liefdevolle naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, geliefden des Heren, wat kunnen woorden nu zeggen en overbrengen?
Sommigen kijken je aan in de kerk met een gezicht van onweer en bliksem, en een blik van: ‘als ik je hiermee kon doden, doodde ik je’, of ‘je bent niet welkom, ga weg!’ Voorwaar, en dan zegt de mond bij dat gezicht: “Welkom!” of “Leuk je te zien”, enzovoorts.

Genesis 1, vers 3 en 4  God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam Refreshing.
Sommigen in de kerk lijken ook wel net engelen, hoor maar. Als u die vriendelijke broeder of zuster tegenkomt, bent u onzichtbaar voor hen. En zelfs een groet komt niet uit hun mond buiten de kerk. Ja, in de kerk wel, met een niet passend gezicht!

Genesis 1, vers 27  God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

Voorwaar, u hoort het goed!
En God durft ook nog te zeggen, dat Hij u dus maakte naar Zijn beeld. Welk beeld laat u zien, en welke houding? Is dit Zijn spiegelbeeld? God zei: “Er zij licht”, en er was licht. Maar waar zijn uw gevoelens gebleven, uw ware liefde voor uw naaste? Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 8 augustus 2013, met de titel: ‘Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles!’ Voorwaar, elk woord van God is ware liefde en meer dan een gevoel! 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Voorwaar, als u Gods wil doet, dan bent u onzinkbaar en meer dan een voorbeeld.
Niets kan u weerhouden, als u Zijn liefde en licht laat zien! Beweeg in de wil van God en Zijn liefde voor u.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com