DutchVideo 2018

Eenzaamheid

Boodschap Gods voor als je je soms eenzaam en in de steek gelaten voelt. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent dat gevoel ook; ook Hij werd in de steek gelaten. Door de geest van afgoden, geld, macht en hebberigheid worden velen vandaag beheerst! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 31 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 31 oktober 2018 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Veraladio, en ben een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!

Voorwaar, als je je soms eenzaam voelt, en in de steek gelaten door je broeders en zusters, weet dan:
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent je hart, en kent ook dat gevoel, en werd ook in de steek gelaten. Hij heeft u onvoorwaardelijk lief! Keer op keer zal Hij je tranen drogen, en zeggen: Ik ben bij je, Mijn kostbare parel.

Voorwaar, de mensen verkillen, en zijn afgunstig en meedogenloos en ongevoelig en liefdeloos, en rekenen alleen maar het kwade toe!
En velen worden beheerst door de geest van afgoden en geld en macht en hebberigheid. En door die geest geeft men God tekort.

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
Vers 25  Zie, Ik heb het u voorzegd.
Vers 28  Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.
Vers 40  Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden.
En vers 45 en 46  Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden.

Voorwaar, hoewel men zich Christen noemt en in de kerk zingt:
“Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur”, is het meer geworden: “Dwars door het vuur maakte ik mijn leven zuur”. Waar heb ik dit eerder gehoord? Voorwaar,

2 Timotheüs 3, vers 12 tot en met 15  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com