Church RuachDutchVideo 2015

Eenmalige oproep om te helpen!

Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk… Help de kerk Ruach! Zo spreekt de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus.

Gepubliceerd op 23 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Matthew 6, verse 24 mammon, money

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 23 juli 2015 ontving ik de volgende boodschap, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sarmira en ben een bode engel Gods.

Ik bracht u de boodschap met de titel:
‘Help mee om Gods werk, zijn kerk Ruach en dammen, te beschermen!’ Voorwaar,

Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk.

Voorwaar, als er één lijdt, lijden wij allemaal. 

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

Voorwaar, hebt uw naaste lief en help mee aan Ruach, Gods kerk!
Voorwaar, iets van de kerk af, ongeveer minder dan 2 meter, aan de achter zijkant, is er een diep gat, een afgrond waar bescherming nodig is voor de kerk Ruach. Voorwaar, ik Sarmira, roep u nu eenmalig op om te helpen.

Romeinen 7, vers 15  Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.

Voorwaar, 

Lukas 16, vers 13 vanaf: gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Voorwaar,

Romeinen 12, vers 2 vanaf: wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Laat Zijn Shalom met u allen zijn!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com