DutchVideo 2023

Een zeer ernstige waarschuwing voor de gevallen engelen technologie

Voorwaar, de tijd wordt opgeslokt zodat men niet veel tijd overheeft, wat precies de bedoeling is van de gevallen engelen, die erachter zitten, zodat men niet hun relatie en tijd gebruikt voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 3 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:
Jaren geleden is u reeds geopenbaard onder andere in 2014, zowel aan gelovige alswel aan vele ongelovige Thomassen, de hokjesdenkers, dat tegen het einde alles meer zichtbaar zou worden. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de gevallen engelen technologie heeft een hoger bewustzijn en kennis, die vele malen hoger is dan de mens.
Hun kenmerken en werken en technieken, maken gebruik van de mens, en de ontwikkeling van het onzichtbare komt daardoor nu meer en meer op de voorgrond. Denk ook aan het nieuwste sprekende mobieltje dat u begrijpt en/of opdrachten via het beeldscherm uitvoert, of u in hypnose kan brengen zodat u in slaap valt of tot u langzamer gaat spreken, zodat u beïnvloed wordt, en waardoor u in een telepathische ritme trancetoestand raakt, onder andere. De gevallen engelen hebben zo reeds wereldwijd bij mensen alswel bij christenen, vele successen geboekt om hen ook via hun mobiel en overige technologie verslaaft te maken.

Voorwaar, dit zit er achter: de tijd wordt opgeslokt, zodat men geen tijd meer heeft, wat precies de bedoeling is van de gevallen engelen; dat men niet hun relatie en tijd gebruikt voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, en wat betreft de computer; men is in de technologie evenzo al heel ver. Men heeft reeds een computer dat de mensen kan manipuleren, onder andere, door leugens te spreken en via mediabeelden, en men kan daarmee, via deze gevallen engelen technologie, vele levens en relaties kapot maken! Voorwaar, de ex-president Barack Obama gebruikt op de aarde op zijn computer, wat de naam ‘beest’ heeft, ook de allerbeste gevallen engelen technologie.

Voorwaar, kijk uit voor de gevallen engelen technologie want niet alles is goed, en ik waarschuw u er ernstig voor dat veel uit den boze is!
Overdenk uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Exodus 20, vers 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen…tot zover.
En Exodus 22, vers 20 Wie aan de (af)goden offert “door de technologie, onder andere”, behalve aan de Here alleen, “wordt niet gezegend en” zal met de ban geslagen worden.
En Exodus 23, vers 24 Gij zult u niet nederbuigen voor “de gevallen engelen,” hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen “zondigen” naar hun werken…tot zover.
En vers 25 Maar gij zult de Here, uw God, dienen…tot zover.

Voorwaar, bekeer u!
Sommigen hebben een relatie met hun mobiel en overige en zijn gehypnotiseerd en vergeten zelfs vaak het verkeer.

Jeremia 17, vers 7 Gezegend is de man “evenzo de vrouw” die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is.
En Klaagliederen 3 vers 22 Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op.

Mattheüs 6, vers 22 en 23 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!
En Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. Amen!

Tot slot, zonder relatie met de Heer, gaat men voor eeuwig verloren.
De meeste ongelukken gebeuren door de technologie.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com