DutchVideo 2016

Een vierdaagse strijd in het heelal tegen de gevallen engelen!

Profeet Benjamin werd opgeroepen om te strijden tegen de gevallen engelen in de ruimte. Alle eer en glorie aan Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, die eeuwig onoverwinnelijk is. Amen!

Gepubliceerd op 28 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

war in the heavenlies

Volledige weergave: 

Welkom! Dit verslag is opgeschreven door Profeet Benjamin Cousijnsen, met de hulp van de engel des Heren, op 27 maart 2016.

Shalom, Benjamin, Gods geliefde!
Benjamin werd wakker en zei: “Wacht even, ik kom net uit mijn slaap”.

Benjamin, we worden aangevallen!
Benjamin stond meteen naast zijn bed.
Zo, nu staat gij wel snel naast uw bed, Gods warrior. Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Sirdéén en ben een bode engel Gods. Voorwaar, volg mij.
Ik, Profeet Benjamin, liep de trap af, de engel achterna. Sirdéén zei: Kijk uit voor je vleugels!
En Benjamin zei: “Ik zie geen vleugels”.
Sirdéén lachte en zei: Zo kijk je beter uit voor de deur.
“Ja”, lachte Benjamin, “ik heb vreemde ervaringen met die deur, dat ik tegen de deur aanliep toen.” Buiten aangekomen, zei de engel Gods: Kom, Profeet Benjamin Cousijnsen. Bij deze woorden vlogen we de lucht in, en zeiden we gelijktijdig: “Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!”

Profeet Benjamin Cousijnsen vertelde onder het vliegen aan de engel, dat de technologie zeer snel was toegenomen.
Zo waren er draadloze telefoons, en zo weer mobieltjes, en daarna weer met meer apps mogelijkheden, en dan weer nieuwe mogelijkheden. Alles is mogelijk gemaakt, zowel met computers en TV en games, enzovoorts. Men zet alle kennis in, om de mens te betoveren en over te nemen! En zo had men een bril, die in de wereld is, die uw ziel overneemt.

En opeens waren Sirdéén en Profeet Benjamin Cousijnsen ingesloten geraakt.
Een leger gevallen engelen was rondom hen! En een vrouwelijke serafijn gevallen engel zei: “Is dat niet Gods geliefde eindtijdprofeet? Wij zijn met meer, met 144.000. Laat dit uw grootste angstaanjagende ontmoeting zijn! U kunt wel denken, dat u een spirituele serafijn en leider en tijdreiziger bent, bla bla bla!”

Deuteronomium 29, vers 29  De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

De gevallen engel antwoordde echter:
“Denkt u echt dat de verborgenheden geopenbaard worden aan de kinderen? Wij hebben velen verblind! Onze locatie is 70.000 kilometer van de aarde af, en geen afstand is voor ons te ver!”
De engel Gods vroeg: “En wat gaan we doen nu, Benjamin?”
Even begon het leger met gevallen engelen te lachen en te fluisteren. En Profeet Benjamin Cousijnsen opende de mond, en zei: “Bla, bla, bla! Weet u wel tegen wie u het hebt?”
De gevallen engel antwoordde: “Zie hoe schoon ik ben!”
En Profeet Benjamin zei: “En van binnen verrot!”
De gevallen engel antwoordde: “Ik zal mijn magie gebruiken en uw kracht wegnemen, en al wat in u is!”
Benjamin zei: “U kunt het niet alleen af”.
“Oh nee?” zei ze, “vergeet niet dat mijn naam Salita is, satans warrior, en van Mars kom!”
“Ik van de aarde!” zei Profeet Benjamin.
“Ik weet wat u denkt”, zei Salita. “We strijden tegen elkaar, één op één! Win je? Dan laat het leger jullie gaan!”

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Opeens verschenen er bij Profeet Benjamin zes vleugels met regenboogkleuren, waarvan de structuur leek op die van een pauw.
En zijn lichaam werd zeer krachtig bij het uitspreken van een Aramees woord, en zijn gezicht werd als die van een 20-jarige.
“Ik ken alle gevechten!” riep Salita.
Profeet Benjamin nu was zeer snel, en de zwaarden kon je goed horen. En er werd vier dagen lang gevochten; er werd zelfs vuur geworpen! Toen maakte Profeet Benjamin een draai, onverwachts, als een draaiende tol, en Gods heilige zwaard doorboorde Salita.
Ze zei: “Hebt u niets te zeggen, warrior?”

Profeet Benjamin zei: “Ja, Romeinen 8, vers 37 tot en met 39:”
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

“Wij zijn meer dan overwinnaar in JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!”
Opeens waren de gevallen engelen verdwenen… De engel Gods zei: Gij zijt een warrior, en zo ook de kinderen Gods!
Profeet Benjamin werd teruggebracht en ging zich douchen.

Alle eer en glorie aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die eeuwig onoverwinnelijk is.
Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com