DutchSalvation PrayerVideo 2016

Een totaal nieuwe schepping in Christus!

Boodschap Gods: Verwacht alles van de enige ware God, die eeuwig meer dan overwinnaar is! Verlangt u naar volledige overgave aan Jezus Christus van Nazareth? Bid dan het gebed in deze boodschap mee, vanuit uw hart, en word ook een totaal nieuwe schepping in Christus Jezus. Lees of beluister de complete boodschap.

Gepubliceerd op 5 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

2 Corinthians 5, verse 17

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 5 mei 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH.

Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, Yeshua HaMashiach!
Prijs Hem! Hij is waardig en heilig om u te ontvangen in liefde. Hij is uw Rabboeni en uw Leeuw van Juda, de Koning der koningen, de Heilige der heiligen.

Wees nederig, zonder hoogmoed, voor JHWH, Jezus Christus.
Onderwerpt u. Hij alleen stond op van de dood en overwon van satan, en ontnam satan de sleutels van de dood en verdriet en verwoesting. Halleluja! Hij overwon! Zeg het drie maal: “Hij overwon! Hij overwon! Hij overwon!” Daar zit kracht in. “Waarin?” zegt u. Daarin, in het Lam Gods, dat geslacht en gepijnigd en vernederd en gedood werd voor u! Niets is krachtiger en machtiger. Geen enkele kracht en macht kan zich meten met de kracht van de Heilige Geest, die krachtiger is dan welke kernwapen, Tsar Bomba, dan ook!

Dank JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni.
Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods. Zonder power ben zelfs ik een zwakke ‘flauwer’. Daarom, geloof in Zijn kracht en in gebed, en Hij zal u bevrijden en genezen. Verwacht alles van de enige ware God, die eeuwig meer dan overwinnaar is en die u wil aanraken!

Wilt u zich aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, overgeven en Hem ontvangen in uw leven?
Bid dan dit gebed met mij mee vanuit uw hart. Zegt: “Ik vertrouw Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en bekrachtig Gods kracht en de volle waarheid, en ontvang standvastig Uw kracht. U bent mijn toevlucht en ik ben Uw eigendom. En ik geef mij volledig aan U over en ontvang Uw wonderbare kracht, Uw goddelijke kernwapen, die alle werken van satan vernietigt in mij! En ik spreek uit: ik ben een totaal nieuwe schepping in Christus, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ naam. Amen!”
Amen.

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Power, power! zei de bode engel van God.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u
Heeft u de Here God, de Here Jezus Christus, aangenomen in uw leven? Dan feliciteer ik u als mijn broeder en zuster in de Heer. En ik raad u ook aan om de boodschappen Gods, die in de EvangelicalEndtimemachine staan geschreven, te volgen om te kunnen groeien. Heeft u een Bijbel in huis, of heeft u die niet, schaf die dan aan. En beproef gewoon de woorden van God, die de Heer in deze tijd uitspreekt. Zo zult u groeien in de Heer! Gods rijke zegen! Amen.

Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com