DutchVideo 2013

Een perkament brief gericht aan jou!

19-06-2013  BOODSCHAP GODS: BENJAMIN OPENDE, IN OPDRACHT VAN DE BODE ENGEL GODS, DE KOKER, MAAKTE DE STRIK LOS EN ONTROLDE DE PERKAMENTACHTIGE BRIEF VAN EEN BIJZONDERE AFZENDER: JEZUS CHRISTUS.

Gepubliceerd op 19 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

perkamenten brief

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op woensdag 19 juni 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, ik heb hier een koker; haal het document er maar uit.

“Goed”, zei Benjamin, “maar het zit wel strak”.

De engel sprak, Wees wel voorzichtig, Benjamin, ik ken u goed.

Benjamin zei, “Het lijkt wel een diploma”.

De engel zei, Ik zal me even voorstellen aan de luisteraars. Gij kent een postbode wel, dat is een briefbezorger, en ik ben een bode engel, die ook een brief bezorg, maar dan van de Allerhoogste. Mijn naam is Bados.

Ik opende het perkament, schrijft Benjamin, en legde deze op tafel.

De engel, de bode engel Gods, las het voor, en ik schreef het volgende op:

Voorwaar, voorwaar, hier staat geschreven:

Shalom! Vrede zij u. Mijn kostbare geliefde, Ik ben het, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, waar is uw wapenrusting?

Laat niet toe dat de duivel u influistert met leugens, en laat u niet ontkrachten en onderdrukken. Mijn geliefde, Ik zag ook uw verdriet, en het deed Mijn hart pijn. En ook Ik was bedroefd, want Ik weet hoe gij zich voelt. Ook Mijn geliefden lieten Mij in de steek.

O, Mijn kostbare geliefde, praat met Mij. Ik wil u helpen, Ik stel u niet teleur.

Ik ben niet van uw aarde. Ik hou van u. Ik ben van boven en ben heilig. Waarlijk, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heb u uitgekozen en voor u gekozen, zodat gij eeuwig leven hebbe. Voorwaar, Ik ben de Weg, uw enige Weg.

Mijn kind, worstel niet zo. Loop op Mijn werken niet vooruit, maar ontspan u in Mijn liefde. Doe niets in eigen kracht, want Ik wil uw kracht en overwinning en Mijn liefde geven. Wat Ik in u wil doen, is herstel en volmaakt. Ik zal uw hart laten zingen. Dans van vreugde! Ik schiep u zoals gij bent. Wees vrij. Ik omhels u met Mijn onvoorwaardelijke liefdestralen, zodat gij weer kunt stralen.

Voorwaar, zie uw familie die daar boven op u wacht, en zie op Mij. Wie is waarlijk verloren?

Niet gij!

Johannes 3, vers 16, en 1 Johannes 5, vers 12  Lees dit voor.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Sta op en versla de duivel met Mijn woord!

En zing: O hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, en: In de naam van Jezus overwinnen wij! Amen.

De engel Gods, de bode engel Gods, sprak verder,

Benjamin, Gods eindtijdprofeet, ik stop de brief wel terug in de koker, want wij kunnen vooruitkijken en gebeurtenissen voorkomen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

SHALOM!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com