DutchVideo 2014

Een markt en afgodsbeelden museum!

ERNSTIGE WAARSCHUWING GODS AAN DE KATHOLIEKE KERK! EN WEDEROM ZEG IK U: PAUS FRANCISCUS IS DE WEGBEREIDER EN MISLEIDER EN VERLEIDER EN HET INSTRUMENT VAN DE ANTICHRIST EN DE ILLUMINATI!

Gepubliceerd op 1 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

TOPSHOTS-VATICAN-CHRISTMAS-POPE-ITALY

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 december 2014 werd deze boodschap, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, door een engel des Heren woord voor woord overgebracht, en meteen opgeschreven door eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gidori en ik ben een bode engel Gods. Voorwaar, wederom zeg ik u,

Paus Franciscus is de wegbereider en misleider en verleider en het instrument van de antichrist en de Illuminati!
Voorwaar, in Turkije werd paus Franciscus door patriarch Bartholomeus gekust. Voorwaar, wereldwijd ziet men hem, paus Franciscus, als een heilige. Zelfs al zouden de gevallen engelen en satan aan zijn zijde zichtbaar staan, dan zou de mens hem nog heilig verklaren!

Voorwaar, velen zijn betoverd en verblind.
Men weet niet eens, dat er duidelijk gesproken is in:

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Voorwaar, de meeste afgoderij is te vinden in de Katholieke kerk! 

Lees voor: Exodus 20, vers 4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

Voorwaar, zelfs hieraan, aan Gods geboden, gaf men geen gehoor. 

Exodus 20, vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Tot zover.

Voorwaar, men maakt er een afgodsbeelden museum van, een markt!
In vele kerken buigen en kussen ze elkaar, alsof zij heiligen zijn. Men vergeet echter dit:

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, zie! Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u, afgodendienaars en leugenaars:
Ik zend een engel voor Mijn aangezicht uit om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Het zal een onaangename plek zijn!

Lukas 13, vers 28  Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Izaäk en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen.

Mattheüs 25, vers 11 tot en met 13  Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Voorwaar, bekeer u, dwaalt niet!
God laat niet met zich spotten. Rome is overgeleverd aan de overheden en machten, maar niet aan de hemelse gewesten, maar aan die van het beest. Daarom, zo staat geschreven in:

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, dit zal het loon zijn van de schijnheiligen, satans werktuigen op aarde!
Voorwaar, geef alleen God de eer en de aanbidding, en vernietig al uw beelden en vraag om vergeving. Want wie niet wil horen, gaat verloren. Knoop dit goed in uw oren, als gij kunt horen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com