DutchVideo 2013

Een laatste kansstad voor zielen!

BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS ENIGE WARE PROFEET-BENJAMIN-COUSIJNSEN, DIENSTKNECHT VAN DE ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB, WERD EEN PLAATS GETOOND, WAAR MENSENZIELEN EEN LAATSTE KANS KRIJGEN.

Gepubliceerd op 30 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

laatste kans - last chance

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 30 december 2013 schreef Benjamin het volgende verslag op.

Benjamin hoorde: Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen!

“Oh, Shalom!” zei Benjamin.

De bode engel Gods sprak, Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Piniach en ik ben een bode engel Gods. Volg mij, Benjamin.

“Oké”, zei Benjamin. Ik zag dat ik bekleed was in bijna oogverblindend witte, linnen kleding en bekeek mij heel even.

De bode engel Piniach sprak, Mooi hè?

Zo staat er ook geschreven in: Openbaring 19, vers 8  En haar “en hem” is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Benjamin schrijft: ik volgde de bode engel de trap af naar beneden, en de bode engel zei, Wilt gij een helm op?

“Een helm?” zei ik.

Ja, want als ik moeiteloos door de deur ga, ga ik achter mij een knal horen.

Benjamin zei, “Bedankt voor de tip, maar dan maak ik de deur toch gewoon open, als ik er anders tegenaan loop? Slim hè?” zei Benjamin. En de bode engel liep moeiteloos, met een lach op het gezicht, door de gesloten voordeur heen. En ik maakte gewoon de voordeur los, die ietsjes klemde leek het wel. En ja hoor, hierdoor botste ik tegen die deur op, en kreeg alsnog een dreun tegen mijn hoofd aan. Maar de deur ging wel open. ‘Tsjonge!’ dacht ik, ‘krijgt die engel toch nog gelijk!’

Buiten aangekomen, zei de bode engel lachend, Vreemd… even dacht ik een knal te horen…

Ik hield me stil.

Maar wat was dat? Op straat zag ik een soort reusachtige zeepbel.

En de bode engel zei, Daar gaan wij samen in, ga maar!

Ik zocht en keek naar een ingang, een deur, maar vond niets. De bode engel Piniach sprak, Waarom loopt gij niet vol vertrouwen en geloof zó naar binnen? En de bode engel deed het voor, en ik liep achter hem aan naar binnen.

“Mh, gezellig zo, in een zeepbel”, zei ik, “ik heb u gewoon gevolgd en het ging goed”.

De bode engel zei,

Zo staat geschreven in: Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

De bode engel Gods sprak, Benjamin, vol vertrouwen en geloof was ook gij zó door de voordeur naar buiten gelopen van uw huis.

Zo staat geschreven in: Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

En vers 23  Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot.

De zeepbel bewoog en we stegen omhoog, gelukkig, maar waar gingen wij heen?

Wij gingen door de wolken heen en we gingen het heelal in. En later zakte de zeepbel weer. Ik zag een donkere en glad uitziende berg van graniet. De bode engel Piniach zei, Deze spelonk is bijzonder!

Ik dacht, ‘Wat is er zo bijzonder aan?’

We landden voor de berg en Piniach zei, Volg mij!

We liepen de zeepbel uit en gingen door deze berg heen. Meteen zag ik heel veel mensen, zielen.

Benjamin, zei de bode engel, op 31 maart 2013 bracht Gabriël u een boodschap, met als titel: ‘Openbaring Gods, de plaats der zielen’*.

Ik raad aan, dat men ook naar deze boodschap luistert.

Ik zag een grote stad en heel veel engelen Gods, die de leiding hadden. Ik vroeg aan één van de zielen, wat hij hier deed. Hij vertelde, dat men hier leerde om met elkaar om te gaan. Hij was Christen en was acht keer getrouwd geweest, en had spijt van wat hij gedaan had in zijn leven op aarde, en dat hij telkens eeuwige trouw beloofde met het jawoord, maar zich er niet aan hield. Telkens vond hij die zuster weer leuker en aantrekkelijker, en trouwde opnieuw. Telkens deed hij weer mee met de heidense gebruiken, totdat zijn hart het begaf.

Ik zei, “Waarom bent u dan hier?”

“Ik had erge berouw”, zei hij. “Alle zielen, die in deze stad wonen, krijgen begeleiding van Gods engelen en onderwijs. In deze plaats leven wij in vrede en maken ons klaar voor de dag des oordeels. Zie deze plaats als laatste kans! Sommigen zullen ontvangen worden, en zullen alsnog in de hemel komen vanuit deze plaats, maar een deel ook niet”.

De bode engel Gods sprak, En sommigen zullen hier niet komen, maar rechtstreeks in de hel geworpen worden.

Voorwaar, in de hemel heeft iedere ziel een maatje, en er zijn andere regels dan op aarde.

Heeft men echter het ware maatje op aarde en zijt gij samen wederom geboren Christenen en gehuwd en samen gelukkig? Dan zal men elkaar ontmoeten in de hemel. In de hemel trouwt men echter niet meer. Weet gij wat ook geweldig is?

Openbaring 21, vers 4 tot en met 8  Daar staat geschreven: En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon “en een dochter” zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Want wie niet wil horen, gaat verloren! sprak de bode engel Gods.

Kom, Benjamin, we moeten teruggaan.

We gingen weer terug met die zeepbel, en landden voor ons huis. De bode engel Gods zei:

Johannes 3, vers 16  Lees voor. Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com