DutchVideo 2013

Een koninklijk ontvangst voor mens en dier!

GAAT YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, BUITEN DE GESCHRIFTEN OM, NIET NOG VEEL VERDER MET ZIJN GROOTHEID? ZIT NIET VAST IN UW STRUCTUUR, IN UW DENKEN. DE HEER DOET OPENBARINGEN M.B.T. MENS EN DIER!

Gepubliceerd op 1 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

hemel3

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 juli 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Benjamin schreef,

Terwijl de engel des Heren de boodschap doorgaf, en ik het woord voor woord opschreef, toonde de Heer mij ook beelden.

Ik begin nu met de eigenlijke boodschap.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai.

Voorwaar, Jakob had een droom; men noemt het ook een openbaring Gods.

Genesis 28, vers 12 en 13  Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder. En zie, de HERE stond bovenaan en zeide: Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak… Stop, tot zover.

Genesis 28, vers 16 en 17  Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels.

Voorwaar, gaat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, buiten de Geschriften om, niet nog veel verder met Zijn grootheid?

En denkt gij echt dat uw Bijbel de enige openbaringen zijn en wonderen en tekenen, die Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus deed?

Voorwaar, zit niet vast in uw structuur, in uw denken. Ook zeg ik u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is machtig en wonderbaar en hoger dan ieder ander!

Lees voor: Johannes 14, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen zag dat vele zielen, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden aangenomen, door de poort des hemels gingen.

Hij zag een prachtige boog van goud met prachtige bloemen erop. Ook zag Benjamin prachtige vlinders. De wederom geboren zielen, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden aangenomen, moesten door die boog. En als ze uit die boog kwamen, zagen ze er jong uit.

De Here openbaarde Benjamin, dat men totaal vernieuwd wordt in het denken, en de volheid Gods ontvangt en vele talenten. Ook alle pijnen en klachten worden meteen weggenomen! Benjamin zag ook bij sommige gehandicapten benen aangroeien en handen, die zij misten, en huidziekten zag Benjamin herstellen. Dit alles gebeurde onder deze boog.

Ook zag Benjamin zielen, die aan het wachten waren op hun partner, die uit de boog kwam.

Sommigen maakten voor het eerst kennis, en ze waren meteen één.

De zielen liepen op de straten van goud en zagen vele namen erop geschreven. Er waren engelen, die de weg wezen voor elk stel.

En Benjamin zag reusachtige huizen en zag, dat een aangewezen huis ingericht was met meubels en andere prachtige koninklijke spullen.

De inrichting was door hun partner voorzien.

Ook zag Benjamin een klein koninklijk stoeltje met tafeltje, en een klein koninklijk bankje. Het bleek voor de kat te zijn, zelfs een logé stapelbedje voor de katten. De Here vertelde Benjamin: Als men gek op honden was op aarde, dan was het huis ook voorzien voor de hond.

2 Kronieken 2, vers 5 en 6  Het huis, dat ik ga bouwen, zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden. Wie zou in staat zijn voor Hem een huis te bouwen, want de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan Hem niet bevatten. Wie ben ik dan, dat ik voor Hem een huis zou bouwen, indien het niet was om voor zijn aangezicht offers te ontsteken?

Lees voor: Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com