DutchVideo 2021

Een hemelse groet

In opdracht van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, brengt de bode engel Gods deze korte boodschap onder uw aandacht over de betekenis van het woord: Ruacha, Yeshu, Shalom!

Gepubliceerd op 14 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de betekenis van Ruacha, Yeshu, Shalom, is een groet naar de Vader toe en de Heilige Geest, en Zijn Zoon, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, daarom hoort u het in elke boodschap. Ook is het een hemelse zegen die uitgesproken word zoals ook in de hemel naar elkaar, vol eerbied en liefde en gezag en respect en heiligheid en vrede.

Voorwaar, het is beslist geen tovenaars spreuk maar een hemelse groet.
Laat dat duidelijk zijn. Zalig zij die er deel aan heeft aan deze zegen groet.

Voorwaar, Ruacha, Yeshu, Shalom! Brengt de vrucht van de Geest over liefde, blijdschap en vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, en trouwheid aan God en zachtmoedigheid en goedheid.
En wie Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus toebehoren mogen het uitspreken.

Galaten 3, vers 14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.
En 1 Petrus 1, vers 9 en 10 Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com