DutchVideo 2014

Een gezegend cadeautje van de Here voor u vandaag!

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS VOOR U, DIE HIJ LIEFHEEFT! DE HEER KENT U, EN DE HERE JEZUS CHRISTUS GEEFT U VANDAAG DEZE KOSTBARE WOORDEN! “WEES GERUST ONTROERD, WANT IK, DE HERE, ZEGEN U EN BEN BIJ U!”

Gepubliceerd op 26 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

2 Samuël 22, vers 2-4

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 februari 2014 bracht een bode engel van God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam Chaniak.

En zijt gij, die luistert, niet Cynthia M.?

Voorwaar,

Wijsheid 7, vers 26  In haar schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld.

Cynthia, zo spreekt de Here tot u:

Sla acht op Zijn woorden, want gij zijt getoetst en zijt rechtvaardig bevonden.

Psalm 26, vers 2 en 3  Doorgrond mij, HEER, en ken mij, peil mijn hart en mijn nieren, want uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid.

Psalm 27, vers 3 en 4  Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.

Sirach 1, vers 10 tot en met 12  Al wat leeft heeft hij in haar laten delen, en hij schenkt haar aan wie hem liefheeft. De liefde voor God is eerbiedwaardige wijsheid voor hen aan wie hij zich kenbaar maakt; hij geeft wijsheid aan wie ontzag voor hem heeft. Ontzag voor de Heer brengt eer en roem, vreugde en een feestelijke krans. Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is een gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde.

Sirach 2, vers 1 tot en met 6  Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook geduldig wanneer je wordt vernederd. Want goud wordt in het vuur getoetst, in de oven van vernedering test God de mens die hij aanvaardt. Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem. Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop.

Voorwaar, telkens hoorde Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uw gebed.

Voorwaar, toch was Hij het, die u voor de afgrond wegtrok en uw voeten veiligstelde op een veilige rots!

2 Samuël 22, vers 2 en 3  Hij “maar ook zij” zeide: O, HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, mijn schild… tot zover.

2 Samuël 22, vers 32  Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?

Sirach 14, vers 23 tot en met 25  Hij blikt door haar vensters, luistert aan haar deuren. Hij vestigt zich bij haar huis, slaat zijn tentpin in haar muren. Hij zet zijn tent vlak bij haar neer, hij vestigt zich op een goede plaats.

Zo spreekt de Heer: Wees gerust ontroerd, want Ik, de Here, zegen u en ben bij u.

Gij zijt gevoelig en rechtvaardig en een held in Gods ogen. Voorwaar, tot slot zeg ik u:

Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

1 Korinthiërs 1, vers 9  God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

Hoor, dit is uw dag en uw boodschap!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com