DutchVideo 2015

Een engel in het werkveld!

Boodschap Gods: Chamira, de engel Gods die deze boodschap van God, in opdracht van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, doorgeeft, was nog niet zolang geleden voor een opdracht in Italië. Ze ziet een herder met schapen, en weet dat dit bij haar opdracht hoort en hem moet volgen!

Gepubliceerd op 23 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

sheep in Italy

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 23 april 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chamira en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, het geschiedde nog niet zolang geleden, dat ik, Chamira, reisde naar een stad in Italië, dat Venetië heette.
Toen ik daar een herder zag met schapen, wist ik reeds dat ik hem moest volgen. En wat maakten die schapen een herrie! Hoe kon ik, Chamira, zo deze herder toespreken? Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak via mij dat ik Zijn gezag had over deze schapen. Dus ik sprak hun taal, en zei: “Meeeh, meeeh, meeeh”. Ze waren opeens allemaal stil… Probeer dat eens thuis! In ieder geval, deze waren stil te krijgen en keken mij verwonderd aan, alsof ze dachten, ‘Wat een vreemd schaap!’
De herder riep de schapen toe: “Kom, kom! Blijf niet staan!” en zag tot zijn grote schrik plotseling mij staan!
Vrees niet, zei ik. Ik ben Chamira en ben maar een engel.
Ik begreep niet, waarom hij zei: “Mamma mia! Heilige Maria!” Dit riep hij, en hij vluchtte weg… Ik verplaatste mij snel verderop, en de herder zag mij opeens opnieuw vlak voor hem staan en viel op de knieën. Maar ik zei, Sta meteen op!

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering… tot zover.

Hij riep uit: “Maria, oh, Maria!”
Nee! zei ik, zowel de verschijning van Maria, als Mariaverschijning, is duivels! Voorwaar,

Lukas 1, vers 28  En toen hij, “de engel Gods”, bij haar, “Maria”, binnengekomen was, zeide hij “dus niet: ‘Wees gegroet, heilige Maria’… Nee! Maar hij zeide”: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.

En Romeinen 1, vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Exodus 20, vers 3 en 4  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte… tot zover.
En tot slot vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Tot zover.

En Johannes 14, vers 6 vanaf: Niemand komt tot de Vader dan door Mij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, Maria wordt niet genoemd, omdat Maria begenadigd was, maar geen heilige.
Nadat ik deze herder alles had verteld, zei hij: “Van nu af aan zal ik Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanbidden”.
Toen zei ik, Alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Hij is kadosh, heilig. Aanbid Hem alleen! Daar kwam ik voor. Laat u niet misleiden. Ciao!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com