DutchVideo 2016

Een cadeau om blij van te worden!

Voorwaar, je hebt iets te vieren, en er staat iemand voor je neus met een cadeau en geeft het aan je! Lees of hoor de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 26 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Benjamin live

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 26 mei 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, je hebt iets te vieren, en er staat iemand voor je neus met een cadeau en geeft het aan je.
Je denkt, ‘Wat zou daar in zitten?’ en je neemt het aan. Je bedankt de gever hartelijk en je gaat genieten van het cadeau.

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Tot zover.

Sommigen moeten leren geloven in wat men niet ziet.
Men moet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vertrouwen. Als je bij de Heer komt om Zijn beloften in ontvangst te nemen, hou je je eraan vast.

Lukas 11, vers 13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com