DutchVideo 2014

Een bril met ‘oogverblindende’ mogelijkheden!

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS – ÉÉN VAN DE UITVINDINGEN VAN DE TECHNOLOGISCHE GEVALLEN ENGELEN: EEN BRIL MET VELE MOGELIJKHEDEN, GEMAAKT MET MAAR ÉÉN DOEL, DOOR DE MAKERS VAN DEZE TECHNOLOGIE OVERNAME!

Gepubliceerd op 8 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Google bril - Google glasses

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 8 maart 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam Sharmea.

Voorwaar, gij daar, als gij Christus niet binnen laat komen in uw hart en een relatie aangaat, en gij u niet bekeert, maar wel meegaat in deze wonderwereld, zal gij daadwerkelijk overgenomen worden!

Geliefden, vertrouw niet iedere geest in deze wereld, want satan is erop uit om u over te nemen.

Het begon met de 3D bril, en de beelden werden levensecht!

En langzaam nemen de technologische gevallen engelen u mee naar hun technologie, die u hiermee ook moet overnemen, en u altijd – naar God toe – in beslag moet nemen.

Voorwaar, de bril, waarmee gij kunt zien of een gesprekspersoon positief of negatief is, of neutraal of verliefd of kwaad of angstig is, of gemeenschap wil, is reeds werkelijkheid geworden. En zo kwam ook het beeld in uw bril tot leven!

Lees voor: Openbaring 13, vers 5  Hier staat geschreven: En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, men kan er zelfs mee navigeren en foto’s mee maken en googlen.

En men kan via een spiegelfolie, dat doorzichtig is, rechts in de hoek van het brilglas waar gij doorheen kijkt, weerkaatste beelden zien. Zelfs in Star Trek droeg men zo’n gelijke bril!

Lees voor: 2 Timotheüs 3, vers 1  Hier staat geschreven: Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen.

De bode engel Gods sprak verder,

Telkens gaat men verder, zodat gij straks, via de satelliet, voor uw ogen geprojecteerde beelden krijgt in uw bril, om het beest aan te nemen en zijn getal 666.

Voorwaar,

1 Johannes 1, vers 6  Hier staat geschreven: Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.

En de 3de brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik spreek deze zegengroet tot u uit, zoals in de hemel gegroet wordt tot elkaar: Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com