DutchVideo 2014

Een blijk van waardering van Yeshua HaMashiach!

BOODSCHAP OVER DE BIJBELSE SYMBOLIEK VAN GOUD EN ZILVER! DE HEER JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, KWAM VANDAAG ZELF, SAMEN MET HETRICK EN DE ENGELEN RAFAËL EN MICHAËL, EN ZEGENDE OOK DE EMBLEMEN IN!

Gepubliceerd op 29 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

emblemen werkers van de laatste dagen

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 maart 2014 werd deze bijzondere boodschap door de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, gebracht, in aanwezigheid van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ook de engelen Gods, Rafaël en Michaël, en ook Hetrick was aanwezig. Rafaël nam als eerste het woord,

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, hoor aandachtig en veracht de profetieën van Mijn ware en geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen niet, sprak de Heer, die het woord overnam.

Hoor naar hem, want door te luisteren, wat Ik, de Here, uw Rabboeni, uw Adonai, de Koning der koningen, Jahweh, zeg, wordt via hem aan u de waarheid, de geheimenissen des hemels en de profetieën geopenbaard.

Voorwaar, Ik ben die Ik ben! Ik ben Kadosh! Ik ben de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob en de God van al wat leeft! Voorwaar,

Exodus 3, vers 5  Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.

Voorwaar, Ik ben uw el Elohím, voorwaar, Ik ben Kadosh!

Dit is heilige grond. Voorwaar, elke trouwe werker krijgt een handgemaakte, echt zilveren duif, met gouden letters erop: Ruacha, Yeshu, Shalom. De kleur zilver staat voor verlossing.

Zacharia 13, vers 9  Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.

Psalm 66, vers 10  Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men zilver loutert.

Jesaja 48, vers 10 en 11  Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; mijn eer geef Ik aan geen ander.

De Heer sprak, Voorwaar, zilver staat voor, dat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, voor u uw losprijs betaald heb.

De gouden letters, de kleur goud, staat voor Gods aanwezigheid. De Vader en Ik zijn één.

Wijsheid 3, vers 6  Hij heeft hen als goud in een oven gelouterd en hen als een brandoffer aanvaard.

Spreuken 8, vers 17 tot en met 19  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver.

Genesis 13, vers 2  Abram nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud.

De engel van God, Michaël, nam het woord:

En zoals de Ark van goud was, en een verbond was met God, en Zijn heilige aanwezigheid aanwezig was, zo wil Hij bij u zijn. Ook staat goud voor trouwheid.

En dwars door het vuur maak Ik u rein en puur! Zo spreekt de Heer.

Voorwaar, op dit embleem, dat gij ontvangt, staat de hemelse zegengroet ‘Ruacha, Yeshu, Shalom’ met gouden letters.

Het betekent ook een zegengroet naar de Vader en de Zoon en Heilige Geest toe. Besef dat men dit zegt in de hemel, en dat dit tevens ook machtige en liefdevolle en respectvolle en eerbiedige woorden zijn.

Voorwaar, de volgende werkers krijgen een embleem, als dank van de Heer:

Connie, Tiniati, Isabel, Jemuel, Bettina, Josie, Marta, Darren, Marion, Chaesmin, Jarra, Fatime, Anita, Jorge, Benjamin, Maria Theresa, Jeddy, Mirella.

Voorwaar, wees puur en sterk!

Dan zal Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u zegenen.

Deze emblemen zijn in liefde gemaakt, en is tevens een uiting van Gods liefde naar deze werkers toe. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u, Wees Rapture klaar!

De duifjes met ketting zijn ingezegend, en zullen nu spoedig verzonden worden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en verdween, samen met Michaël, Rafaël en Hetrick.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com