DutchVideo 2015

Dwars door alles heen!

10-01-2015  Profetische, openbarende boodschap Gods: Weest niet bevreesd, maar heb geloof. Gods kracht en macht heerst over alles! En ook worden er verschillende openbaringen Gods in deze boodschap gegeven.

Gepubliceerd op 10 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Heavy storm in the Netherlands Jan 10, 2015

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Het volgende verslag werd door Benjamin Cousijnsen op 10 januari 2015 opgeschreven. Benjamin hoorde,

Shalom, Benjamin!
“Oh Shalom!” zei Benjamin.
Voorwaar, ik ben de engel des Heren, en ben uitgezonden in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, volg mij.
“Goed”, zei Benjamin, en stapte uit zijn bed en viel daarbij bijna over zijn waterflesje heen, die naast zijn bed stond.
Ssst, zachtjes, Benjamin, sprak de bode engel Gods.
Zachtjes liepen Benjamin en de bode engel Gods de trap af, en Benjamin vroeg: “Hoe heet u?”
Mijn naam is Pedazebu, sprak de bode engel Gods.

Benjamin zei, “Ik hoor de harde wind!”
De bode engel antwoordde: Ja, ik ook. Mooi om uit te vliegen, zei de bode engel Gods.
“Ik dacht”, zei Benjamin, “mooi slecht weer. Het lijkt wel storm, ik waai zo weg!”
De bode engel Gods zei: Voorwaar, geen wind of storm of vuur kan een engel Gods tegenhouden. Alleen de bode engelen Gods kunnen overal doorheen; God zorgt hiervoor. Gods kracht en macht heerst over alles!

Markus 4, vers 37 tot en met 41  En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Benjamin zei, “Dit is duidelijk. Maar ik ben geen engel”.
De bode engel Gods antwoordde, Benjamin, wees niet bevreesd, maar heb geloof. Kom, volg mij! zei de bode engel, en de bode engel liep door de deur. En Benjamin deed de deur open en kwam naar buiten en zei: “Even de huissleutels pakken!”
De bode engel Gods antwoordde: Benjamin, laat uw sleutels maar thuis en sluit de deur!
Benjamin zei, “Maar hoe kom ik straks dan binnen?”
De bode engel Gods antwoordde: Door de deur.
Benjamin zei, “Er doorheen?”
Ja, zei de bode engel, net als ik.

De bode engel Gods zei: Benjamin, zie jij de wind?
Benjamin zei, “Ja”.
De bode engel Gods zei, En voel jij de wind?
Benjamin antwoordde, “Nee”.
De bode engel Gods sprak, Dan kunnen wij vertrekken.
Benjamin zei, “Welke kant?”
De bode engel Gods antwoordde, Mijn kant!

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

De bode engel Gods zei: Benjamin, kijk daar!
“Waar?” zei Benjamin.
De bode engel Gods sprak: Daar!

Ik openbaar het volgende: Er zullen in Frankrijk nog veel meer aanslagen komen.
Men wil zich onder andere richten op scholen en overheidsgebouwen, treinen, radio, TV stations en winkelcentrums. Voorwaar, Al Qaida wil de wereld overnemen, en dit daar is Rome! Zei paus Franciscus niet dat de Islam het ware geloof is?
Daarom wil de paus één wereldreligie, de wegbereider van satan! Velen worden door hem betoverd en komen in de hel terecht. Voorwaar, licht en donker gaat niet samen!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De bode engel Gods sprak, Er is maar één Weg: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Wie niet Hem belijdt als enige Heer, gaat verloren. Ik breng u nu terug, Benjamin.
Terug aangekomen, zei de bode engel: De wereld krijgt het heel zwaar dit jaar!
Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel en vertrok. En Benjamin liep door de deur heen, zonder zijn hoofd te stoten, en ging weer terug naar bed. Benjamin zag ook in de lucht veel schade boven Nederland, vanwege de storm.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com