DutchVideo 2017

Duizenden komen hun belofte niet na

En belofte maakt schuld. Gelooft u niet? Voorwaar, alles draait om geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 5 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

promises-mean-everything

Volledige weergave: 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 5 januari 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, trouw schaapje van de Heer,
Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, elk jaar weer stijgen er duizenden beloften omhoog naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus…
beloften waar Hij zich over zou moeten kunnen verblijden. Maar helaas, het slaat al snel om in teleurstelling, vanwege de duizenden beloften, die voor meer dan de helft niet worden nagekomen! Voorwaar, stelt u zich nu eens voor, hoe u zich zou moeten voelen, als men u standaard van alles zou beloven, – door meer dan duizenden zielen – en telkens weer niet zou nakomen? Inderdaad, daar word je niet blij van.

Voorwaar, waar is uw geloof en vertrouwen in Mij gebleven?
zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

En Markus 11, vers 24  Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

En Jakobus 1, vers 3  Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

En Johannes 11, vers 40  Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?

En 1 Johannes 5, vers 4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

En Romeinen 10, vers 10  Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

En Markus 10, vers 52  En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.

En Psalm 119, vers 30  Ik verkies de weg der waarheid, Ik stel uw verordeningen voor mij.

Voorwaar, vele zielen hebben vanwege ongeloof hun wonder nimmer ontvangen!
En vanwege het ongeloof zijn velen ten onder gegaan. Voorwaar, alles draait om geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Geloof in Hem, de Verlosser! Gelooft u niet? Dan is dat zonde. Dat wil zeggen: u mist het doel van het bestaan, van het leven.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, maar voordat ik ga, zeg ik u: Maak uw beloften waar!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com