DutchVideo 2012

Drugsverslaafde? Dan is deze boodschap voor u!

GODS BODE ENGEL, RAFAËL, GEEFT DEZE BOODSCHAP DOOR IN JEZUS CHRISTUS’ NAAM. HIJ ROEPT U VANDAAG, U DIE VERSLAAFD EN GEBONDEN AAN DE DRUGS BENT: GEEF U AAN JEZUS CHRISTUS, UW REDDER EN ENIGE VERLOSSER!

Gepubliceerd op 19 jul 2012 door eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

drugs - Every time you do drugs

Volledige weergave:

Hallo, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 19 juli 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods.

Mijn naam is Rafaël, Shalom, Benjamin! Ik begroet u daar, die luistert, in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Hij die u hoort en ziet.

Let op, wat de Geest Gods tot u spreekt! 

Jesaja 48, vers 8 en 9  Daar staat geschreven: Gij hebt noch gehoord noch geweten noch heeft zich vanouds uw oor geopend, want Ik wist, dat gij zeer trouweloos zijt en een overtreder heet van de moederschoot aan. Om mijns naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien.

Telkens neemt u het, en luistert u naar de stem die tot u spreekt, satan, en u zakt dieper en dieper weg. Psalm 23, sprak de bode engel Gods. Daar staat geschreven:

Een Christen zegt, De Here is mijn Herder. Maar u zegt, De spuit is mijn redder. Samen zegt u: Mij ontbreekt niets. Hij doet me nederliggen in grazige weiden.

De wedergeboren Christen zegt: Hij is mijn Redder. Jezus Christus voert mij aan rustige wateren. Maar u zegt: De drugs voeren mij aan rustige wateren.

Een Christen, die Jezus Christus in zijn hart heeft, zegt: Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om Zijns naams wil. En u zegt: De verdovende middelen, die verkwikken mijn ziel. De satan, de vader van de grote leugen, maakt u wijs: hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.

Een Christen kan dit wel zeggen: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar u zegt: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want de drugs zijn bij mij, zegt u, Mijn drugs vertroosten mij.

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Dit zegt u beiden!

De Christen zegt verder, Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Maar satan zegt tegen u: Ik zalf uw hoofd met gekookte olie, uw beker vloeit over. En u denkt: Hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

De Christen, die vrij is in Jezus Christus, kan zeggen: Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Maar u kunt zeggen: Ja, mijn ondergang zal mij volgen, en ik zal in het huis des Heren niet verblijven.

Jezus Christus zegt tegen u in de Geschriften: Johannes 1, vers 4 tot 6  In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Johannes 8, vers 12  Daar staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 10, vers 9 tot 12  Daar staat geschreven: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij/zij behouden worden; en ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen…

Ook roept Jezus Christus u bij de naam.

Ga zondag naar de kerk en laat voor u bidden. Ook mag u dit bidden en nazeggen:

“Here Jezus Christus, satan haat dat ik mij aan u overgeef, en niet voor u kies.

Here Jezus, vergeef mijn zonden en maak mij vrij van elke gebondenheid.

Ik nodig u nu uit om in mijn hart te komen, en ik geef mij voor de rest van mijn leven totaal aan u, en zal uw weg inslaan. Ik beloof u dat ik trouw naar een volle evangelische kerk zal gaan, of elders, waar Gods woord verkondigd wordt, waar ik onder de juiste mensen ben. Ik beloof u om mijn vrienden, die gebruikers zijn, los te laten en voor u te gaan.

Jezus Christus, bedek mij nu met uw kostbaar, dierbaar en beschermend Bloed. Ik dank u dat u mij gereinigd hebt en vergeven hebt. Ik zal alles vernietigen en mijn liefde aan u tonen.

Jezus Christus, ik zal niet meer in de duisternis wandelen, maar vanaf nu wil ik eeuwig leven hebben. Gij zalft mijn hoofd met olie, en mijn geest vloeit over, en in Jezus Christus’ naam behoor ik u nu toe. Amen!”

Benjamin, wie zijn zonden belijdt, is waarlijk vrij, sprak de bode engel Gods.

Ik ga nu weer en ik zegen u, shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com