DutchVideo 2016

Drie hemelse dimensies

Dit is een openbarende boodschap Gods, waarbij het bestaan van de drie hemelse dimensies wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Lees of beluister de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 9 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

heavenly dimensions

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 9 mei 2016 bracht de bode engel van God deze openbarende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Jeremia 32, vers 27  Ik ben JHWH, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?

En Mattheüs 6, vers 10  Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Voorwaar, mijn naam is Priacal en ben een bode engel Gods.

Ik kondig u nieuwe onthullingen aan. 

2 Korinthiërs 12, vers 2  Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen.

Voorwaar, luister aandachtig! 

2 Korinthiërs 2, vers 14  God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.

Voorwaar, zijn er meerdere hemelen?
Het antwoord is ja!

2 Petrus 3, vers 5 tot en met 7  Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.
En 2 Petrus 3, vers 10  De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

Voorwaar, er is een hemel.
Zie het voor u als een geprojecteerde film. Nu komt de hemelse dimensie er geprojecteerd doorheen, en kunt u het ook vergelijken met de Vader en Zoon en Heilige Geest.

Johannes 14, vers 7  Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.

En Jesaja 48, vers 16  Kom naderbij en luister hiernaar. Van meet af aan heb ik openlijk gesproken, vanaf het begin van de geschiedenis was ik erbij. – God, JHWH, heeft mij gezonden, met zijn geest.

Zoals vloeistof, waterdamp en ijs drie vormen zijn waarin water voorkomt, zo is het ook met de drie hemelse dimensies:
God is aanwezig! Gods grootheid en volle waarheid gaat uw verstand ver te boven. Er zijn drie hemelse dimensies, waarvan er één voor de zielen is, die een laatste kans krijgen. Voor meer informatie hierover kunt u luisteren naar de boodschap van 25 juni 2014, met de titel: ‘De Engel des Doods vertelt over het dal der zielen’. 

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com