DutchVideo 2022

Draag vrucht in Zijn goede grond

Voorwaar, ga met uw wortels in heilige grond en geef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de eer en de aanbidding en roem en eeuwige glorie.

Gepubliceerd op 29 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, laat u niet weerhouden om vastgeworteld te staan in het allerheiligste geloof.
Wees als een sterke boom geworteld in de Here, onwankelbaar en stevig. Voorwaar, ga met uw wortels in heilige grond en geef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de eer en de aanbidding en roem en eeuwige glorie.

Voorwaar, mijn naam is Mereach, en ben een bode engel Gods.
Laten wij in Zijn goede grond vrucht dragen want voor wie Hem aanvaard heeft is daar ontferming en hoop. Voorwaar, mogen uw overleggingen van uw hart Hem welgevallig zijn. Voorwaar, verdreven zal de schaduw zjn in de nacht, en wie Hem hebben aangenomen zullen veilig thuis worden gebracht. Voorwaar, Hij zal u doen schouwen in Zijn licht. Groot is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Zeg, Hoe heerlijk is Uw Naam. Halleluja! Hosanna! Gezegend is Hij die komt!
Voorwaar, verheugt u in Hem en laat Zijn liefde u leiden. Hij is de Almachtige! Hef het schild op wanneer pijlen om u heen suizen.
Zeg, Zegen mij Heer. Ik vertrouw op U in alles en ik hef mijn handen op en zeg, ‘U geeft grote kracht. Niets en niemand kan mij van Yeshua, Jezus scheiden!’.

Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.
En Job 22, vers 29 Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com