DutchVideo 2018

Dorstig opent zich mijn mond!

Dorstig opent zich mijn mond; vul mij met Uw levend water! Bid het gebed in deze boodschap met een bewogen hart en overgave. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op vrijdag 2 maart 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jermanuela, en ben een bode engel Gods.

Bid dit gebed met een bewogen hart en overgave.
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik verneder mij voor Uw aangezicht en heb U lief. In U vind ik troost. En zelfs in de nacht denk ik aan U, JHWH. Mijn Geliefde, met heel mijn hart en ziel zoek ik Uw gunst en genade. Ik buig mijn handen en heb in U vertrouwen. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Laat mij gevormd worden, zoals U het bedoeld heeft, zonder pijn en moeite. Mijn ziel en lichaam smachten naar Uw redding en genezing, en mijn ogen smachten naar Uw belofte! Mijn geloof en hoop heb ik op U gesteld, en breng dit gebed voor Uw troon, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik ben van U, en gekocht en betaald met Uw kostbaar Bloed! Dorstig opent zich mijn mond. Vul mij met Uw levend water, dat mij sterkt en redt en geneest. Red mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zodat ik niet wankel. Behoed mij en waak over mij, en raak mij aan met Uw rechterhand, die mij geneest en vertroost. Naar U, die in de Hemel troont, sla ik mijn ogen op, mijn enige God en Meester, totdat U mij genadig wilt zijn. Uw scepter en Uw Woord is voor mij genoeg!”

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

“JHWH, uit de diepte heb ik tot U gebeden, en zie uit naar Uw zegen, die U alleen verricht.” 

Psalm 134  Komt, prijst de Here, alle gij knechten des Heren, die des nachts in het huis des Heren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de Here. De Here zegene u uit Sion, Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft.
En Psalm 135, vers 1 en 2  Halleluja. Looft de naam des Heren, looft, gij knechten des Heren, gij, die staat in het huis des Heren, in de voorhoven van het huis van onze God.

“Ik hef mijn handen op naar Uw heiligdom, en dank U voor het aanhoren. Amen!”
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com