Donatie/TiendenDutchVideo 2018

Doorsta de toets!

Weet wel, dat er in de laatste dagen, nu dus, zware tijden zullen komen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 april 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Vermendo, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, laat uw wandel kadosh, heilig zijn, en wees niet als een heiden!
Voorwaar, hou u aan uw beloften tegenover Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die zich als offer ook gaf in uw plaats.

2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5  Weet wel, dat er in de laatste dagen, “nu dus”, zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Voorwaar, als u geen heiden bent, houdt u zich in de hand, door niet gelijkvormig te zijn aan de wereld.
Alles draait alleen om het ik, ik, ik, en er is veel geldgierigheid en ongehoorzaamheid, enzovoorts! Bent u ook dankbaar voor deze boodschap, of behoort u ook tot diegenen, waar God niet op kan vertrouwen?

2 Timotheüs 3, vers 8  Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.

Heeft u ook de toets doorstaan, door uw tienden offer in trouwheid aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te geven, in gehoorzaamheid?

Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil.

Voorwaar, wees heilig voor Gods aangezicht!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com