DutchVideo 2020

Door Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, iedere vijand zal onder u voeten zijn!

Voorwaar, bewijs de Here wie u bent in hem! De Here wil dat u leert om te strijden zoals David. Door zijn kracht word u keer op keer gered! Hef nu zijn banier op met juichen voor Gods troon. Amen!

Gepubliceerd op 8 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat u strijden mag tegen alle listen van satan en machten en dat u vol van de kracht van de Heilige Geest meer dan overwinnaar bent.
Zegt, Halleluja!

Voorwaar, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods.

Zegt, Power!

Voorwaar, geprezen zij de Heer die in u is en die u de overwinning geeft!
Hij heeft u de zegen in de strijd gegeven! Voorwaar, zie naar Hem op en weet dat Hij is bij u. Wees standvastig en hef het schild op als de pijlen suizen om u heen. Laat niets u raken in uw hart en wandel, via anderen die de satan gebruikt.

Voorwaar, alles in u is vol van de kracht en macht en overwinning!
Door Hem gegeven, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, iedere vijand, die zal een voetbank onder uwe voeten zijn. Stampt erop! Niets kan u weerhouden om te vertrouwen op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Power Gods!

In Hem vindt u alle macht en overwinning!
Wees als David die zijn slinger gebruikte en niet luisterde naar die reus, vol van spotternij en haat. Voorwaar, bewijs de Here wie u bent in hem! De Here wil dat u leert om te strijden zoals David. De Heer heeft u zijn schild van overwinning gegeven en geloof.

Goh satan, je gaat eraan! Power Gods!
En de satan valt neer!

Geprezen zij uw Rots en Beschermer, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Zegt, Halleuja! Groot en machtig is Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, uw geloof en kracht zijn in de Naam van de Heer.
Door zijn kracht word u keer op keer gered! Hef nu zijn banier op met juichen voor Gods troon. Amen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Wees een krachtige warrior in de Here!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com