DutchVideo 2022

Door geloof zonder twijfel verplaatsen zich bergen

Hoe mooi uw gebed ook is, ongeloof en twijfel zorgen voor geen wonder, omdat men innerlijk verdeeld is.

Gepubliceerd op 20 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! In de middag op 19 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here:
Zo staat het geschreven, houd deze woorden dan vast in uw gedachten.

Jakobus 1, vers 5 tot en met 7 Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen.

Voorwaar, schiet in wijsheid niet tekort.
Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.
Hoe mooi uw gebed ook is, ongeloof en twijfel zorgen voor geen wonder, omdat men innerlijk verdeeld is. Geloof zorgt dat bergen zich verplaatsen.

Zeg, Halleluja!
Voorwaar, wanneer een berg zich niet verplaatst en er komt geen zegeningen vrij zou u zich ééns grondig moeten onderzoeken. Sommigen beloven de Here zoveel, maar na zovele jaren hebben ze het nog niet gedaan. Ontvangen van de Here willen ze wel, maar hun beloften nakomen aan de Heer, nee. Sommigen roepen keer op keer, ‘Kom Here, raak mij aan met uw Heilige Geest, ik, ik, ik.’

Voorwaar,

Jakobus 1, vers 14 tot en met 17 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders “en zusters”. Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
En vers 22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
En vers 25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.
En Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders “en zusters”, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?
En vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

Voorwaar, ook kan men nooit wanneer zijn of haar wonder uitblijft, de schuld geven aan een ander, want dan zondigt u.
Nadert tot God en Hij zal tot u naderen.

Tot slot,

Jakobus 5, vers 12 Maar vooral, mijn broeders “en zusters”, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt. Amen!

Voorwaar, sponsor de Evangelicalendtimemachine.com.
Belofte niet nakomen is zonde.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com