DutchVideo 2017

Door de Power kracht van het Bloed van het Lam worden satans bolwerken verbroken!

Dit is een Power gebed voor het verbreken van satans bolwerken. Verlangt u naar verlossing en herstel, maar ook naar bevrijding van elke onderdrukker? Jezus Christus, de Zoon van God, gaf voor u Zijn leven, en overwon de dood en elk bolwerk van satan! Hij betaalde hiervoor de prijs met Zijn kostbaar Bloed. Er is kracht in het Bloed van het Lam! God is sterker dan welke onderdrukker dan ook in uw leven. Maar wilt u dit ook, 100% in de vrijheid komen te staan, los van verslavingen, gebondenheden, voorgeslacht, en 100% vrijkomen van elke demonische macht? God wil u in de vrijheid zetten. Wanneer u dit oprecht ook wilt, bid dan dit gebed in geloof mee. Lees het eerst goed, en spreek dan samen met mij de tekst bewust uit. Ontvang vandaag bevrijding en reiniging in de naam van Jezus Christus. Aan God zij de eer voor dit power gebed. Amen!

Gepubliceerd op 13 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

power-prayer-for-deliverance

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op vrijdag 13 januari 2017 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, mijn naam is Power, en zeg tot u die luistert:
Wees geen lauwer, maar vurig van Gods Geest, Zijn power!

Bid en spreek het volgende uit in het geloof:
“In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verbreek ik alle vervloekingen, alle verslavingsgewoonten, psychische klachten, tovenarij, hekserij, bondages, en negatief denken over anderen, en verbreek ik alle werken van de satan, alle bolwerken, zowel van kwaadsprekers. Ik zeg, in de naam van de Allerhoogste, Koning der koningen, Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, dat ik me losmaak van alle boze geesten van het voorgeslacht, die mij kapot willen maken. Ik vertrap alle boze geesten, en maak mij zowel vrij van Pokémon GO en wereldse computerspelletjes, wereldse muziek, zowel van drugs. Ook kijk ik niet meer terug naar het verleden. En ik beveel jou, satan, onder het gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om alles terug te geven wat jij gestolen hebt, en ik spreek uit, dat het Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mij heeft vrijgemaakt en gereinigd en gerechtvaardigd van alle zonden! En ik proclameer, dat er geen aanklacht meer is, want ik ben het eigendom van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en ben apart gezet voor God, en schoongewassen.”

Markus 16, vers 17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken.”

“Ik dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat Hij een legioen engelen stuurt uit de Hemel, om samen alle overheden en machten en demonen gevangen te nemen! Ik ben vrij, en geef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, alle glorie en dank, en zal mijn relatie met Hem onderhouden. Ik dank U, Heer, Koning der koningen! U bent de Almachtige, mijn Verlosser en Heer, voor eeuwig. Amen!”

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com