DutchVideo 2019

Door de Kadosh, Heilige Geest bent u één in de Here

Gods Kadosh, Heilige Geest is aan het werk. Yeshua HaMashiach wil u verblijden en sterken. Hij verdrijft de angst en zorg in uw hart met Zijn Goddelijke kracht en liefde. Neem je kruis op en volg Hem! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 14 februari 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waardige, kadosh, heilige, enige Naam boven namen, Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige levende Zoon van God, de Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, door de Kadosh, Heilige Geest bent u één in de Here,
en groeit Zijn liefde in het volgen en gehoorzamen, in eenheid met de Kadosh, Heilige Geest, en wordt deze eenheid zichtbaar.

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Voorwaar, Gods Kadosh, Heilige Geest is aan het werk!
Hij heeft u lief, en is getrouw en nimmer falend tot in alle eeuwigheid, en wil u verblijden en sterken. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Abba, Vader, Isa, de opgestane Heer, verdrijft de angst en zorg in uw hart met Zijn Goddelijke kracht en Zijn liefde!

Voorwaar, neem je kruis op en volg Hem.
En wees niet zwak, maar sterk, vol van vertrouwen in Zijn Kadosh, Heilige Geest die u wil vullen, steeds meer en meer. Stel uw vertrouwen op de Kadosh, Heilige Geest Gods, Kadosh, Heilig, Kadosh, vol van het Kadosh, Heilige vuur! Wees verbonden, vol van de Kadosh, Heilige Geest. En geloof, en wees één in de Geest en kracht, die u Zijn Shalom, vrede, en hoop en liefde wil geven. Voorwaar, laat uw eenheid in de Here toenemen, en wees vervuld met Zijn goedheid, zodat uw blijdschap zal toenemen en de vruchten!

Galaten 3, vers 29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Efeziërs 2, vers 21 en 22  In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
En Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com