DutchVideo 2021

Door de Heilige Geest groeit de liefde voor elkaar

17-02-2021 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gal. 5:22

Gepubliceerd op 18 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 17 Februari 2021 kreeg ik de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, geef Hem de lof en eer en toon je nederigheid en respect aan Hem.
Voorwaar, Kadosh, kadosh, heilige is de Here! Laten w’ons buigen en Hem alle eer en aanbidding betuigen in alle eeuwigheid!

Voorwaar, door de Heilige Geest laat u uw liefde zien aan God en aan elkaar.
Luister: Door de Heilige Geest groeit de liefde voor elkaar.
Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wie kan weerstaan Gods liefde macht? En wie wil het ervaren zijn grote kracht?
Voorwaar, het bewijs van de ware liefde en genade is in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zijn liefde overwon het lijden aan het kruis van Golgotha en gaf u vergeving van alle zonden, ja alle overtredingen.

Voorwaar, Hij gaf het grootste voorbeeld!
Zoals Hij u Zijn liefde en goedheid en genade, o.a., liet zien, zo moet u ook Zijn Heilige Geest en goedheid laten zien aan de mensen om u heen.
Voorwaar, heb Hem lief dan zal zijn liefde en vrede en goedheid in uw hart zijn en door uw leven heen stralen tot een getuigenis voor de mensen om u heen. Heb elkander lief met de ware liefde van de Here, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!
Houdt dit in uw gedachten, ‘Aan de vrucht herkend men wie met Hem wandelt en wie niet!’

Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar, in de liefde is geen vrees maar overwinning!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com